Roofvogels en uilen

De werkgroep 'Roofvogels' probeert zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de ontwikkeling van roofvogels en uilen.

De leden van de werkgroep proberen zoveel mogelijk Biometrische gegevens te verzamelen die naar SOVON worden verstuurd voor de landelijke gegevensverzameling. Zodoende kan er inzicht verkregen worden in de verspreiding en aantalontwikkeling van roofvogels en uilen in ons land

Om deze gegevens goed te kunnen verzamelen worden nestkasten opgehangen, nesten gezocht en gecontroleerd en worden jongen geringd.

Voor meer informatie over de werkgroep 'Roofvogels' kunt u zich wenden tot:

A. Lassche
Den Hulst 118
7711 GS Nieuwleusen
Tel.: 0529-483822 
E-mail: roofvogels@nbvijs.nl 
 

Het jaarverslag 2013:

Roofvogels en Uilen 2013.pdf


Het jaarverslag 2014:

Jaarverslag Roofvogels 2014.pdf


Het jaarverslag van 2015:

Jaarverslag Werkgroep Roofvogels 2015.pdf


Het jaarverslag 2016:

Jaarverslag Werkgroep Roofvogels 2016.pdf

 

Het jaarverslag van 2017:

Jaarverslag Werkgroep Roofvogels 2017.pdf

 

Het jaarverslag van 2018:

Jaarverslag Werkgroep Roofvogels 2018.pdf