Insecten

Insecten zijn een essentieel onderdeel van het ecosysteem, het is dus van levensbelang dat het goed met ze gaat! De werkgroep Insecten houdt zich daarom bezig met monitoring en ander onderzoek van de populaties zespotige diertjes in het werkgebied van de natuurbeschermingsvereniging.

 Afbeelding invoegen

Er worden door diverse leden bijvoorbeeld vlinderroutes gelopen in Boswachterij Staphorst en het Staphorsterveld voor het landelijk meetnet. Daarnaast worden op diverse plekken jaarlijks inventarisaties uitgevoerd van (bijzondere) libellen. Maar ook andere groepen hebben in toenemende mate de aandacht. Denk aan wilde bijen, sprinkhanen, nachtvlinders en zelfs galwespen.

Ook verzamelt de werkgroep losse waarnemingen van bijzondere en zeldzame soorten insecten in het werkgebied van de vereniging. De werkgroep trekt ook graag op met belanghebbenden in het buitengebied als het gaat om het bevorderen van biodiversiteit. Denk aan imkers, agrariërs, terreinbeherende organisaties, waterschappen en gemeenten.

Afbeelding invoegen

Naast het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies wil de insectenwerkgroep ook het belang van insecten graag onder de aandacht brengen bij een groter publiek door het organiseren van excursies naar bijzondere en insectenrijke gebieden in het werkgebied en daarbuiten, het verzorgen van lezingen tijdens de ledencontactavonden en het publiceren van onderzoeksresultaten en bijzondere waarnemingen in de Scharrelaar. Vragen? Iets bijzonders gezien? Wil je zelf onderzoek gaan doen naar een bepaalde soort(groep)? Aarzel dan niet en neem contact op!

 

Coördinator:

Gerard Oldeman
Weegbree 63
7711 NB
Nieuwleusen

Email: insecten@nbvijs.nl