Nieuwsberichten

Wandeling ‘De honingbij’

Op zaterdag 18 september organiseert Natuurbeschermingsvereniging ’IJhorst-Staphorst e.o.’ een wandeling met als thema 'De Honingbij'. De wandeling voert door een mooi deel van het Zwarte Dennenbos in Staphorst, waar vele drachtplanten voor bijen te vinden zijn. Imker Jan Dunnink vertelt tijdens de wandeling over het leven van de bij, wat een bijenvolk zoal nodig heeft om gezond en vitaal te blijven, en ook over de werkzaamheden van een imker.

Halverwege kunnen de wandelaars een bijenvolk in levenden lijve bewonderen, mits het weer dat toelaat, en ter plekke van de heerlijke boshoning proeven. De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur. Na afloop is er koffie, thee, koek, en krijg je de bijen-informatie op papier mee naar huis.

Iedereen is van harte welkom! De start is om 10.00, bij het kleine parkeerterrein 'De Zwarte Dennen', vlakbij de kruising Gorterlaan/Kievietshaarweg (zandweg).

Aanmelden is noodzakelijk, via aanmelden@nbvijs.nl. Je krijgt dan alle verdere informatie per email. Meldt je z.s.m. aan want vol = vol. 

 
Rondleiding Voedselbostuyn Reestdal    

 Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” organiseert op 7 september een rondleiding bij Voedselbostuyn Reestdal in IJhorst.Voedselbostuyn Reestdal is een kleinschalig voedselbos in ontwikkeling met noten-, fruitbomen en struiken, kruiden en eenjarige groenten. De rondleiding van een half uur wordt gecombineerd met een informatieve film over voedselbossen met wat te drinken op de veranda.In verband met de aangescherpte coronaregels is deelname beperkt tot 24 personen die in 4 groepjes van 6 personen te gast zijn.Na aanmelding krijgt u informatie over de starttijd, de locatie, parkeren en de groep waarin u bent ingedeeld. Zonder aanmelding en met gezondheidsklachten is deelname niet mogelijk.Tijden: Van 19:00 uur tot 20:00 uur en van 20:uur tot 21:00 uur. U kunt een voorkeur voor een tijd aangeven, bij de groepsindeling proberen we daar rekening mee te houden. Aanmelden kan via: aanmelden@nbvijs.nl tot  uiterlijk 4 september.

 

Insectenhotel


Tijdens de laatste maanden van 2019 is er door de jeugdwerkgroep ‘Weer of geen Weer’ hard gewerkt aan  een groot Insectenhotel. Op zaterdag 11 januari a.s. wordt dit imposante bouwwerk geplaatst op een geschikte locatie in het Zwarte Dennenbos. Ook worden er beelden vertoond van het bouwproces, en van eerdere activiteiten van de jeugd, en is er iets lekkers. En het programma voor de jeugd voor 2020 wordt bekend gemaakt.
De middag start om 13.30 bij het Infocentrum van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg in Punthorst. Deelname is gratis, voor leden en niet-leden. 


Basiscursus wilde bijen 

Op verzoek van velen zal Natuurvereniging Zuidwolde in het voorjaar van 2020 een basiscursus wilde bijen organiseren. In een tijd van ernstige bedreiging van de natuur en in het bijzonder van insecten is het belangrijk om meer te weten over het leven van insecten. Bijen vormen een onmisbare groep insecten in verband met de bestuiving. Hun  levenswijze is veelvormg en complex en zeer interessant. Er zijn wel 360 soorten bijen in Nederland. Daaronder de honingbij, die natuurlijk ook aandacht krijgt. Daarnaast gaat het om een twintigtal soorten hommels met hun semisociale leven. De overige soorten zijn solitaire wilde bijensoorten: zandbijen, metselbijen en parasiatair levende bijen. Het zal in deze basiscursus niet gaan om zoveel mogelijk soorten te herkennen en op naam te brengen, maar vooral om hun levenswijze en hun relatie met bloemen en planten. Welke natuurlijke omstandigheden hebben bijen nodig? Welke bedreigingen ondervinden zij? Hoe kun je je eigen omgeving,  je eigen tuin, beter inrichten voor insecten en voor bijen in het bijzonder?    

Joop Verburg heeft afgelopen jaar een succesvolle cursus dagvlinders gegeven en  is ook nu de cursuscoördinator van deze cursus. Hij zal zelf het grootste deel van de theorielessen verzorgen. Bij de cursus hoort ook een tweetal  praktijklessen in het veld. Mogelijk wordt na de cursus ook een workshop"Insectenhotels bouwen"  georganiseerd.  De cursus wordt gegeven aan maximaal 40 deelnemers op 3 maandagavonden op 24 februari, 9 maart en 23 maart 2020 van 19.30 uur tot 21.30 uur in deBoerhoorn. De twee veldexcursies (voorzien begin april en medio juni) worden nader afgesproken  met de deelnemers. Kosten voor de cursus voor leden van NVZ  € 35,= en voor niet-leden  € 55,=  Bij het cursusgeld is ook de verzorging op de cursusavonden en bij de excursies inbegrepen. 

Aanmelding kan via info@natuurverenigingzuidwolde.nl   

 

 
Thema-avond ‘Bestrijding Eikenprocessierups’ 
 
Op maandag 6 januari 2020 organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een avond met als thema ‘Bestrijden van de Eikenprocessierups, wat kunnen we zelf doen?’De avond wordt ingeleid door studenten van het Terra MBO in Meppel. Zij hebben onderzoek gedaan naar een project in Wapserveen, waar de Eikenprocessierups succesvol is bestreden, onder anderen door het versterken van de biodiversiteit. Ook mevrouw L. Remmelts, beleidsmedewerker Groen van de Gemeente Staphorst, is op deze avond uitgenodigd.Hoe kan de overlast door de Eikenprocessierups de komende jaren verminderd worden? Wat kun je daar zelf in je eigen omgeving aan doen? Welke plannen zijn er bij de Gemeente Staphorst? Hoe  kunnen we die plannen ondersteunen?Wil je er meer over weten? Heb je ideeën? Wil je meepraten? Kom dan langs op 6 januari! De aanvang is om 20.00 uur bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.
 
 
Midwinterwandeling 2019

Wandelen door bos en hei, op de kortste dag van het jaar, de dag van de Zonnewende. Is de hele natuur nu in diepe rust? Of valt er nog groei en bloei te zien? Zijn alle vogels vertrokken naar warme oorden, of zijn er nog winterse geluiden te horen in het bos? 

Op zaterdag 21 december organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”  een Midwinterwandeling. Wil je ook de natuur ervaren op deze bijzondere dag? Wandel dan mee!

De start is om 10.00 bij het Infocentrum van SBB aan de Vijverweg in Punthorst. De wandeling duurt ruim een uur. Iedereen is van harte welkom. Leden gratis, niet-leden betalen 1 euro.

 

Insectenhotel bouwen.

Op zaterdag 9 november gaat Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’ een insectenhotel bouwen met de jeugd.   

Vanaf 13.30 ben je van harte welkom om te komen helpen. Er wordt dan meteen een datum bepaald waarop dit insectenhotel geplaatst gaat worden in het Zwarte Dennenbos, in overleg met de boswachterij.

Plaats: Infocentrum van SBB, aan de Vijverweg. Kosten: leden gratis, niet-leden betalen 2,50.

Ook meedoen? Geef je dan uiterlijk 8 november op via jeugd1@nbvijs.nl of tel. 0641111007


Alle Kleine Beestjes Helpen

Op maandagavond 4 november heeft Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”  dhr. Marc Siepman uitgenodigd voor een presentatie over ‘kleine beestjes’.

In de bodem leven talloze organismen zoals bacteriën, schimmels, protozoa, nematoden, mijten, slakken en wormen. En allemaal in verbijsterende aantallen en een onvoorstelbare diversiteit.
In anderhalf uur vertelt Marc Siepman wat ze met elkaar te maken hebben en hoe je ze kunt helpen om jou te helpen. Want een kwart van alle biodiversiteit leeft ondergronds en al die kleine beestjes helpen om problemen in de kiem te smoren, en om een vitale bodem en gezonde planten te krijgen.

De aanvang van de presentatie is om 20.00 uur bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst.

Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

 
Puzzeltocht voor de jeugd

Op zaterdag 12 oktober organiseert "Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.”  weer een puzzeltocht voor de jeugd. De jeugdwerkgroep heeft een mooie route uitgezet door de bossen en over de hei, waar de kinderen tijdens de wandeling hun kennis over de natuur kunnen testen.

De start is om 13.30, bij de Inforuimte van SBB aan de Vijverweg in Punthorst. Voor leden is het gratis en niet-leden betalen 1 euro.

Opgave kan tot 8 okt bij H. Vos-Tuin, jeugd1@nbvijs.nl of 0641111007.

 

Presentatie over weidevogelbeheer

Op maandagavond 7 oktober heeft Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”  fotograaf dhr. Booi uitgenodigd voor een presentatie.

Nadat dhr. Booi twee jaar (voorjaar, zomer en herfst) alle gebeurtenissen heeft gevolgd en gefotografeerd bij een veehouder in Wommels, kunnen we spreken van een zeer bijzondere presentatie en diaserie. Op deze bijzondere plek (de enige in zijn soort in Friesland) staat u oog in oog met baltsende en broedende visdiefjes, kluten met jongen, overlopers, watersnippen en kemphanen. Al deze vogelsoorten, en nog vele anderen, zijn hier het afgelopen seizoen aanwezig geweest. Na alle negatieve berichten over de gruttostand kunnen wij berichten dat door de manier van beheer van deze veehouder het aantal broedgevallen is verdubbeld. Laat u verrassen door deze diaserie en het hierbij horende verhaal over een zeer bijzonder mens.

De aanvang is om 20.00 uur bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst.

Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

 

Excursie Natuurbescherming IJhorst-Staphorst e.o. kraanvogels spotten in de Diepholzer Mooren (Dtsl.)

De Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’ organiseert een excursie ‘Kraanvogels spotten’ in de Diepholzer Mooren (Dtsl.). Op 26 oktober a.s. zal om 8.30 uur vanaf De Markt 2 te Staphorst richting Diepholz met eigen vervoer worden gereden, nadat eerst een indeling van de deelnemers over de benodigde auto’s is gemaakt. In Haselünne is een korte koffiestop, waarna de weg wordt vervolgd naar Vechta/Diepholz, de foerageerakkers bij An der Dadau. Bij het Neustädter Moor, kan na een lange zit even worden gewandeld; hier is ook een uitkijktoren aanwezig. Op deze plek zal worden overlegd, of hier de trek wordt afgewacht, óf dat we naar Rehdener Geestmoor gaan, waar een pleister-slaapplaats is. De kans is groot dat hier veel kraanvogels waar te nemen zijn. Om 18.00 uur is er in Haselünne een afsluitend diner, en daarna gaan de deelnemers weer huiswaarts.

Opgave voor deelname aan de excursie bij
de heer J. Dunnink
tel.: 0623376549
e-mail: jandunnink@gmail.com


 
 
 
HEIDE OPSCHONEN 21 SEPTEMBER 2019
 

De Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” organiseert ook dit jaar weer een  heide-opschoning in het Staatsbos. We doen dat op zaterdag 21 september en beginnen om 09.00

Dit gebeurt elk jaar, omdat de hei anders binnen een paar jaar bos wordt. Vrijwel alles wat geen heide is, wordt uitgetrokken. Natuurlijk zijn er "kenners” aanwezig  die bepalen dat een lijsterbes, een mierenhoop of een struik met een nest erin moet blijven staan. Dat wordt dan speciaal gemarkeerd.

In het Staatsbos zijn relatief kleine heidevelden. Het gebruik van grazers is geen optie. Voor afplaggen is geld nodig en voor afbranden is het gebied te klein.  De Natuurbeschermingsvereniging biedt een alternatief.  Vrijwilligers, inwoners van Staphorst en omgeving,  gaan samen met hun kinderen en/of grootouders en anderen de hei op. Niet om te praten maar om te werken. Voor een  goed gesprek is natuurlijk ruimte want om kwart voor elf is er een koffiepauze en om half één is er snert met roggebrood. Daarna mogen kinderen met de ponywagens een rondrit maken door het bos.

Ook geeft de Natuurvereniging jaarlijks een "natuurles” aan groep acht van de CNS en gaat dan ‘s middags twee uur lang de heide opschonen met die groep. Wanneer u als school ook mee wilt doen dan kunt u zich aanmelden bij Niek Gosker.

Ouders kom met je kinderen, vrienden en familie en maak het mee! De natuur is belangrijk, ook voor de opvoeding van uw kroost. Kom dus zaterdag 21 september om 09.00 uur in het Staatsbos aan de Vijverweg tussen de Kampweg en de Gorterlaan.

 

Inlichtingen: Niek Gosker tel. 0522-260670 of 06-20750050

 
 
Wandelen op zaterdag.


Ook dit jaar gaan we weer op zaterdagen wandelen in het bos. In principe zijn deze wandelingen op elke derde zaterdag van de maand. Maar in september valt dat samen met de heide-opschoon-dag, op 21 september. Daarom wordt de zaterdagse wandeling van september verplaatst naar aanstaande zaterdag, 7 september.
Om 10.00 starten we vanaf het Infocentrum aan de Vijverweg. Roelf Jan Koops, die afgelopen maandag een zeer interessante lezing gaf over plantengallen, zal daar in tijdens de wandeling meer over vertellen en van laten zien. Na de wandeling is er koffie in het Infocentrum.
Iedereen is van harte welkom! Toegang voor leden is gratis, niet- leden betalen 1 euro.


 
 
Presentatie over plantengallen 
 
Op maandagavond 2 september heeft Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”  Roelof Jan Koops uitgenodigd. Roelof Jan zal dan een lezing geven over ‘plantengallen’. Al sinds vele eeuwen zijn mensen gefascineerd door plantengallen. Door hoe ze ontstaan, en door hun bijzondere vormen. Een gal is een abnormale groei, meestal op een plant, die door een ander organisme gebruikt wordt als schuilplaats, als voedselbron, of voor de voortplanting.  Wil je er meer over horen? Kom dan op 2 september luisteren naar Roelof Jan. De aanvang is om 20.00 uur bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst.Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.
 
 
 
Fietstocht 2e Pinksterdag 


Op 2e Pinksterdag, 10 juni a.s., houdt Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer haar jaarlijkse fietstocht. Er is een afwisselende tocht uitgezet door de omgeving, met een lengte van ongeveer 34 kilometer. Onderweg is er gelegenheid om wat te eten en te drinken. De tocht leidt onder anderen langs een ander evenement van de vereniging, namelijk de ‘Natuurbeleefdag’, in het Zwarte Dennenbos. Ook daar kunt u uitrusten en rondkijken. 


De start is tussen 13.00 en 14.30 vanaf het marktplein (Bergerslag) in Staphorst. 


Leden en niet-leden, allemaal van harte welkom. Deelname is gratis, maar een kleine bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld. Doe vooral mee, fietsen is leuk en gezond!


Info: 06-48049668 
 
Wildplukken 


Op zaterdag 25 mei a.s. staat de wekelijkse boswandeling van "Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.” in het teken van ‘wildplukken’. In het voorjaar zijn er in de natuur veel jonge planten te vinden die geheel of gedeeltelijk eetbaar zijn, en sommige daarvan hebben een milde medicinale werking. Tijdens en na de wandeling wordt uitgelegd en gedemonstreerd hoe je van de jonge loten van de den op een simpele manier een lekkere en geneeskrachtige siroop kan maken. 


Geïnteresseerd? Kom meedoen! Aanvang: 10.00, bij het Infocentrum van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst. Neem een kleine glazen (jam)pot mee met deksel. Niet-leden betalen 1 euro. 


Insecten-excursie 


De jeugdwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” organiseert op zaterdagmiddag 25 mei een excursie voor de jeugd, over insecten. Deze excursie wordt gehouden om en nabij de vijver aan de Vijverweg. 


De excursieleider is Martijn Bunskoek, coördinator van de werkgroep ‘Insecten’. Aanvang 13.30 uur, bij de Inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst. Alle kinderen zijn van harte welkom. Niet-leden betalen 1 euro.


Info: H. Vos-Tuin, tel. 0522-441858, E-mail: jeugd1@nbvijs.nl


 
Presentatie over ‘Vlinderommetje Zuidwolde’

Op maandagavond 6 mei heeft Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de heer Joop Verburg, voorzitter van Natuurvereniging Zuidwolde, uitgenodigd. Hij geeft dan een kleurrijke presentatie over ‘Het Vlinderommetje’. Dit is een wandelroute rondom de dorpskern van Zuidwolde. Op deze route is heel veel te zien over vlinders, maar ook over andere plant- en diersoorten, zoals vogels, insecten, en paddenstoelen. 


Joop vertelt over de soms ongelofelijke dingen die er rondom het Vlinderommetje te zien en te beleven zijn, en de prachtige foto’s hierbij spreken voor zich. 
 
De aanvang is om 20.00 uur bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst.
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.
 
Afbeelding invoegen
 
Afbeelding invoegen
 
 
 
Welke vogel hoor je? 

Ook aanstaande zaterdag, 20 april, is er weer de wekelijkse boswandeling, georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. Het thema is dit keer ‘vogelgeluiden herkennen’. Met de hulp van onze ervaren vrijwilligers proberen we de vogelgeluiden thuis te brengen.

De start van de wandeling is om 10.00 bij de Inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst. De wandeling duurt ongeveer een uur, en eindigt weer bij de Inforuimte, met koffie en koek. 

Iedereen is van harte welkom!

 
Jaarlijks jeugdreisje  
 
Op 22 juni is het jaarlijkse natuur uitstapje van de jeugd van de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst Staphorst e.o.”. Dit jaar is het doel van de reis Natuurpark Lelystad. In het park zijn veel dieren te bewonderen zoals Prewalskipaarden, Wisenten en Pater Davidsherten. Ook kunnen de otters gevoerd worden. Wil je mee, geef je dan op vóór woensdag 24 april bij de Werkgroep Jeugd.  Email: jeugd1@nbvijs.nl of tel. 0522 441858. 
 
 
 
Presentatie over heggenvlechten
 
Op maandagavond 1 april heeft Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”  Kristianne van der Put uitgenodigd. Kristianne, het eerste vrouwelijke lid van het Nederlandse Gilde van Heggenvlechters, geeft dan een presentatie over heggenvlechten, een eeuwenoud ambacht. Van een opgaande haag wordt een sterk en levend hekwerk gevlochten, dat vee en wild binnen of buiten de wei of akker kan houden.

De aanvang is om 20.00 uur bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst.
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

 
Boomfeestdag 2019.

Op 20 maart is in boswachterij Staphorst weer de jaarlijkse boomfeestdag gehouden. Honderden kinderen, van in totaal 9 basisscholen, mochten helpen bij het planten van vele jonge boompjes. Wethouder de heer L. Mulder verrichtte de opening, samen met de boswachterij, door een mooie grote Lindeboom te planten.
Koffie en chocolademelk stond klaar, en voor iedereen was er een lekkere koek van Bakker Ubak. 
Aan het einde van de ochtend stonden er weer duizenden nieuwe jonge boompjes klaar om de lange weg af te leggen naar volwassen boom. Er is door Staatsbosbeheer gekozen voor de grove den, omdat die boom een grote kans van slagen heeft op deze grondsoort. Ook is hij minder kwetsbaar voor reeënvraat dan bijvoorbeeld een jonge eik. De grove den is daarnaast heel geschikt voor houtproductie, wat voor de boswachterij ook van belang is. In de directe omgeving van het terrein staan veel andere boomsoorten, waardoor biodiversiteit op dit terrein vanzelf zal ontstaan.
Midden op het terrein is een grote eik blijven staan, en ook een dode boomstam, die weer belangrijk is voor allerlei insecten en schimmels en vogelsoorten.
Een leuke en nuttige ochtend! Leuk voor de kinderen, en geweldig voor het bos, dat er weer een vitale plek vol jonge dennen is ontstaan!
 
In het foto-album zullen enkele foto's worden geplaatst.
 

Help het bos schoonmaken!

Op zaterdag 23 maart 2019 is het weer zover. Om 9.00 geeft wethouder Dhr. Mulder het startschot voor de jaarlijkse schoonmaakdag, bij de inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst. De schoonmaakdag wordt in Staphorst georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”, samen met Staatsbosbeheer en de gemeente Staphorst. De jeugdleden van de vereniging gaan dan het bos in om zwerfafval op te ruimen. Uiteraard zijn alle kinderen, en volwassenen, van harte welkom om daarbij te komen helpen. Volwassenen roepen we ook speciaal op om groepjes kinderen te begeleiden. Al het materiaal en veiligheidshesjes zijn aanwezig. En na afloop, rond 12.30, staan er broodjes, koffie en limonade klaar. Kom vooral meedoen! Hoe meer kinderen en volwassenen komen helpen, hoe schoner het bos wordt! Voor informatie: Mirjam Fagel, tel. 06-29139458, lid4@nbvijs.nl.


 
Heidezuivering

Zaterdag 9 maart 2019 is er weer een heidezuivering in boswachterij Staphorst van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. De leden van de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” zullen ook actief meedoen. Ouders en kinderen worden uitgenodigd om te helpen de heide vrij te houden van opschietende struiken en bomen. Ter plaatse wordt uitgelegd, wat de werkwijze is. Voor koffie\thee en snert wordt gezorgd.
De plaats: strook heide langs de Vijverweg tussen de Vier Bergen en de Zoere Grachten. De start is om 9.00 uur en om 12.00 uur wordt voor heerlijke snert gezorgd. 
De natuur en Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” rekenen op u.
Voor informatie: H. van Wijk, telefoonnummer 0522-442656.


 
Algemene ledenvergadering 

Op maandag 4 maart 2019 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Tijdens deze algemene ledenvergadering zullen onder andere de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris worden behandeld.
Na de vergadering en de daarop volgende pauze kunnen de aanwezigen met een leuke vogelbingo meespelen. Leden en niet-leden zijn deze avond welkom.


 
Wandel je wijzer op de inloopzaterdagen!  
 
Iedereen, jong en oud, lid of geen lid is van harte welkom op de inloopzaterdagen van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. Elke zaterdag om 10.00 uur vanaf de inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst wordt een boswandeling gemaakt van ongeveer drie kwartier. Omdat er tijdens de wandeling veel aandacht is voor de natuur word je niet alleen frisser en fitter, maar ook nog eens wijzer! De wandeling eindigt weer bij de inforuimte met koffie, thee en limonade. Ook zullen er af en toe extra activiteiten zijn rondom het thema ‘natuur’.  De inloopochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur.Wandel je ook wijzer en kom meedoen!
 
 
Inspraak groenbeleidsplan: behoud zandwegen buitengebieden

Voorzitter Clarien Cornelisse was namens Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” bij de raadsvergadering van de gemeente Staphorst om een bijdrage te leveren aan het Groenbeleidsplan Staphorst 2019-2030.
Onderstaand de volledige tekst van haar bijdrage voor het behoud van zandwegen in buitengebieden:
 Namens de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst, Staphorst, en omstreken, met 800 leden, willen we vanavond een verzoek indienen met betrekking tot het Groenbeleidsplan Staphorst voor 2019-2030.
"Ten eerste willen we de gemeente hartelijk danken dat ze inwoners gelegenheid heeft gegeven om in te spreken bij het tot stand komen van dit plan. De Natuurbeschermingsvereniging heeft op de inspraakavonden haar ideeën ingediend over het versterken en uitbreiden van natuurgebieden binnen en buiten de bebouwde kom. Er zijn diverse maatregelen opgenomen in het Groenplan om de biodiversiteit te verbeteren. Ook zijn er plannen in opgenomen voor veel méér groenstroken, en ruige bermen. Allemaal zéér goed nieuws, waarvan we hopen dat het op korte termijn realiteit gaat worden!
Er is geen tijd te verliezen. Ook bij ons in de omgeving staat de natuur onder grote druk, en we moeten alles op alles zetten om wat ons rest aan natuurgebied in stand te houden. En daarnaast die gebieden te versterken, en zo mogelijk uit te breiden. Ook het groenbeheer, zoals wanneer en hoeveel tegelijk je maait en snoeit, is allemaal van grote invloed op het natuurbehoud.
En dan de reden voor onze komst vanavond. Vorige maand werden wij binnen de vereniging door een veldonderzoeker, Rinus Goudbeek, attent gemaakt op een ontwikkeling in het Staphorsterveld. De heer Goudbeek doet al jarenlang onderzoek in dit gebied, en hij heeft geconstateerd dat er de laatste jaren veranderingen in het landschap zijn aangebracht. Hij heeft het daarbij over de zandwegen in dit gebied, en de daaromheen gelegen bermen, sloten en bosschages.
Goudbeek constateert dat veel van die zandwegen zijn verdwenen de laatste jaren. De zandwegen zijn deels vervangen door betonpaden. Tevens zijn omliggende bermen gemaaid, en sloten gedempt.  U kunt zich misschien voorstellen wat voor impact dat heeft op  het landschap. Het verandert hierdoor van afwisselend, en bio-divers, tot een strak en monotoon groen vlak, met grijze rechte betonpaden.
Wij maken ons grote zorgen over deze ontwikkeling. Om drie redenen. Ten eerste verdwijnt hierdoor een belangrijk deel van ons historisch-cultureel erfgoed. De zandwegen zijn een uniek landschapselement, en eenmaal verdwenen, is het voorgoed verdwenen. Ten tweede is dit ook voor de recreant een grote aderlating. Het gebied wordt strak en kaal, en daardoor veel minder aantrekkelijk als fiets- en wandelgebied.
Maar wat ons als natuurbeschermingsvereniging de allergrootste zorgen baart, is dat door het verdwijnen van die zandwegen, bermen, sloten, en bosjes, de allerlaatste eilanden van natuur, met hun unieke flora en fauna, in snel tempo zullen verdwijnen.  Voor insecten, vogels, zoogdieren, en vele belangrijke kruiden en planten, betekent dit dat ze in het Staphorsterveld straks geen plek meer hebben om te kunnen overleven.  
Onze vraag is ….. of de gemeente wil werken aan het behoud, en wellicht het herstel, van de zandwegen, sloten en bermen. In het Groenbeleidsplan, op pagina 29, is opgenomen een voorstel tot ‘Het terugvorderen van in gebruik genomen gemeentegronden’. We willen vanavond de raad vragen, om dat hoog op de agenda te zetten, zodat de zandwegen en stroken eromheen, met daarin kostbare flora en fauna, beschermd, en misschien hersteld kunnen worden. En verdere afbreuk van het landschap wordt voorkomen.  
Ons aanbod is, dat wij van harte bereid zijn om met onze leden, en onze kennis, samen met de gemeente en misschien nog andere instanties, mee te werken aan dit behoud.  
Tot slot, meer algemeen, willen we de gemeente voorstellen om de leiding te nemen in een samenwerkingsverband tussen milieu- en natuurorganisaties, én de bewoners en gebruikers van de buitengebieden. Dit, om te onderzoeken hoe we de natuur in de buitengebieden zo goed mogelijk kunnen beschermen, maar daarbij ook rekening houdend met de gebruikerswensen van bijvoorbeeld de agrarische sector.”  
 
 
Plastic soep 

Op zaterdag 9 februari heeft de jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” het Wereldnatuurfonds uitgenodigd om te vertellen over de plastic soep en de gevolgen daarvan voor het themadier van dit jaar, de Schildpad. Iedereen kent ze ondertussen wel, de beelden van de plastic soep en de verschillende methoden om dit op te lossen. Het Wereldnatuurfonds heeft ook projecten rondom dit thema en vooral de gevolgen die dit heeft voor de dieren. Het themadier van dit jaar is de schildpad, een dier dat ernstig wordt bedreigd, doordat het verstrikt raakt in de plastic soep en restanten van visnetten. Ook zal worden aangegeven, wat we in onze eigen omgeving kunnen doen om de schildpad te helpen en bij te dragen aan een schonere wereld. Plaats en tijd van deze bijeenkomst voor de jeugd is: inforuimte Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst op zaterdag 9 februari 2019 om 13.30 uur. Niet-leden betalen € 1,--.
Voor informatie kan contact worden opgenomen met: jeugd1@nbvijs.nl of 0522-441858.


Presentatie over plantengallen

Op maandagavond 4 februari heeft Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”  Roelof Jan Koops uitgenodigd een presentatie te geven over plantengallen. Gallen zijn vergroeiingen aan planten die veroorzaakt worden door wespjes, muggen, schimmels, etc. Een bekende gal is het galappeltje onder het eikenblad. Vroeger werd hier ook wel inkt van gemaakt. Een andere gal is de builenbrand in maïs. Koops laat zien wat er in en rond de gallen leeft. De aanvang is om 20.00 uur bij KroKoMultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst.
Zowel leden als niet-leden zijn weer van harte welkom bij KroKo MultiPunt. 
Nieuwe cursus dagvlinders in Zuidwolde
 
Er komt dit jaar een cursus over dagvlinders in Zuidwolde, georganiseerd door Natuurvereniging Zuidwolde. Het gaat om zo’n 30 soorten die in en om Zuidwolde voorkomen en tevens wordt enige aandacht besteed aan een 10-tal bijzondere Drentse soorten. De cursus zal bestaan uit een theoriedeel en een praktijkdeel. De theorie zal in maart en april in 3 avonden worden gegeven met beschrijvingen die ook thuis bestudeerd kunnen worden. De avonden worden gegeven op maandagavond om 20.00 uur in de Boerhoorn in Zuidwolde en de geplande data zijn 4 en 18 maart en 1 april. De praktijk zal bestaan uit een aantal dagdeel-excursies (3 á 4) van mei tot en met september 2019. De data en reservedata (i.v.m. het weer) worden in onderling overleg vastgesteld.  De bedoeling is dat mensen die geïnteresseerd zijn, zich kunnen verdiepen in de kenmerken en het gedrag van dagvlinders in onze eigen omgeving. Dat is op zich al een heel leuke uitdaging. Maar bovendien is het van belang in een tijd waarin we ons zorgen maken over het verdwijnen van insectensoorten, dat we weten om welke soorten het gaat. Het maximum aantal deelnemers is 30 personen. De cursus wordt gegeven door Joop Verburg in samenwerking met de nationale Vlinderstichting en enkele andere Drentse dagvlinderkenners.   
 
Na de cursus zullen de deelnemers de meeste dagvlinders van onze omgeving zonder veel moeite kunnen herkennen. Dat levert natuurkennis op over soorten die zich in onze directe omgeving en vaak in onze eigen tuin bevinden. Juist dat geeft heel veel extra plezier.
 
U kunt zich opgeven via info@natuurverengingzuidwolde.nl (waar ook eventueel aanvullende informatie is na te vragen) of bij Joop Verburg, Waardeel 4, 7921WG  Zuidwolde, tel 0683327869. De cursuskosten bedragen voor leden van de natuurvereniging € 30,= en voor niet-leden € 50,=  (inclusief koffie en thee etc. op de cursusdagen) Wijziging datum telling winterbloeiers

De Plantenwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gaat op donderdagmorgen 24 januari a.s. de winterbloeiers tellen op het landgoed Dickninge bij De Wijk. De start is om 10.00 uur bij het tolhuis. Het is een mooie wandeling. Zowel leden als niet-leden mogen hieraan deelnemen. Het duurt tot ongeveer 11.45 uur. Auto’s parkeren voor de brug over de Reest en na de Gemeenteweg, Staphorst en voorbij Het Vergulde Ros in Halfweg. 
Informatie: Plantenwerkgroep, Jan Paasman, coördinator, tel. 06-37653282.


 
Wandel je wijzer op de inloopzaterdagen!  
 
Iedereen, jong en oud, lid of geen lid is van harte welkom op de inloopzaterdagen van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. Elke zaterdag om 10.00 uur vanaf de inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst wordt een boswandeling gemaakt van ongeveer drie kwartier. Omdat er tijdens de wandeling veel aandacht is voor de natuur word je niet alleen frisser en fitter, maar ook nog eens wijzer! De wandeling eindigt weer bij de inforuimte met koffie, thee en limonade. Ook zullen er af en toe extra activiteiten zijn rondom het thema ‘natuur’.  De inloopochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur.Wandel je ook wijzer en kom meedoen!

 
 
Filmmiddag en broodjes bakken voor de jeugd      
 
Zaterdagmiddag 12 januari 2019 is de eerste bijeenkomst van de jeugdwerkgroep ”Weer of geen Weer” van de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” in het nieuwe jaar.Het is de bedoeling om een leuke natuurfilm te bekijken en, als het weer het toelaat, worden er broodjes gebakken.Na afloop wordt het jaarprogramma 2019 uitgedeeld.Plaats en aanvang: Inforuimte Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur.
Voor leden is de toegang gratis, niet leden betalen hier € 1,- voor.  
 
 
 
Nieuw bij Natuurbescherming:

wandel je wijzer op de inloopzaterdagen!

Iedereen, jong en oud, lid of geen lid, die het nieuwe jaar gezellig en gezond wil beginnen, is van harte welkom op de inloopzaterdagen van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”.

Vanaf 5 januari is er elke zaterdag om 10.00 uur vanaf de inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst, een boswandeling van ongeveer drie kwartier. Omdat er tijdens de wandeling veel aandacht is voor de natuur word je niet alleen frisser en fitter, maar ook nog eens wijzer!

De wandeling eindigt weer bij de inforuimte met koffie, thee en limonade. Ook zullen er af en toe extra activiteiten zijn rondom het thema ‘natuur’.  De inloopochtend duurt tot ongeveer 11.30 uur.

Wandel je ook wijzer en kom meedoen!

 
 
Eindejaars Plantenjacht

De Plantenwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” houdt op donderdagmorgen 27 december een Eindejaars Plantenjacht. Dit jaar worden bloeiende planten gezocht op landgoed Dickninge bij De Wijk. FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) doet dit landelijk van 25 december 2018 t/m 3 januari 2019. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom. Aanvang is om 10.00 uur, voorbij Gemeenteweg 406, 7951 PH Staphorst en voor de brug over de Reest richting Dickninge.

Informatie: Plantenwerkgroep, Jan Paasman, coördinator, tel. 06-37653282.


 
Project Vledders

Op maandag 3 december 2018 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang om 20.00 uur bij KroKoMultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. 
Na de pauze geeft Wout Nieuwenhuis een presentatie geven over de voortgang van het project Vledders en Leijer Hooilanden. Nieuwenhuis is werkzaam bij Landschap Overijssel en is nauw betrokken bij de herontwikkeling van dit gebied. Zowel leden als niet-leden zijn weer van harte welkom bij KroKo MultiPunt.

 
Grote droogte, toch bloemen


Door Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” wordt sinds enkele jaren wilde bloemenzaad ingezaaid op diverse plekken in onze regio. Ondanks de grote droogte deze zomer is het toch nog redelijk goed gekomen met dit ingezaaide bloemenzaad. Zowel aan de Gorterlaan als op Dickninge is het in de nazomer nog aardig gegroeid, wat nog veel bloemen en later vele zaden opleverde (zie foto). Zowel vlinders, bijen als alle andere insecten hebben er nog goed van kunnen profiteren. Met dank aan de gemeente Staphorst voor het spontaan geleverde zaaigoed. Afbeelding invoegen
 
 
Kraanvogelexcursie

Op donderdag 15 november 2018 kunnen leden van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” mee naar de regio Diepholz (Duitsland), waar de kraanvogels uitgezwaaid worden voor de trek naar Spanje en Afrika. Vertrek vanaf de Markt in Staphorst om 8.30 uur.  Allereerst wordt een bezoek gebracht aan de Dümmersee en het nabijgelegen Ochsenmoor, waar een observatiehut aanwezig is. Met een beetje geluk zijn daar de visarend, zeearend of kiekendief te zien.

Daarna naar de Neustädter observatiehut bij het Neustädter Moor. Hier zijn wandelroutes aanwezig (verder overleg te plaatse).

Aanbevolen wordt om waterdichte wandelschoenen en warme kleding aan te doen. Zelf eten en drinken meenemen is ook verstandig.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan Dunnink, telefoonnr. 06-23376549 of  e-mail: jandunnink@gmail.com.

 
Wildbeheereenheid bij Natuurbeschermingsvereniging

Op maandag 5 november 2018 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang om 20.00 uur bij KroKoMultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst.

Na de pauze geeft Evert Westerhof van Wildbeheereenheid Reestgebied een presentatie. Westerhof neemt ons mee in de wereld van de jacht en het wildbeheer. Westerhof is actief bij Wildbeheereenheid Reestgebied en is dus heel goed op de hoogte van de wildstand in ons mooie Reestdal. Een wildbeheereenheid (WBE) is een lokaal samenwerkingsverband van jagers, vergunninghouders, boeren, grondeigenaren, jachthonden- en natuurmensen, die in het aaneengesloten werkgebied zorgen voor verstandig en verantwoord wild- en natuurbeheer.

De taken van een WBE bestaan voornamelijk uit de instandhouding, bescherming en verzorging van de fauna met daaraan verbonden een verantwoorde bejaging binnen het werkgebied.

Op grond van verzamelde gegevens uit het veld wordt een wildbeheerplan opgezet. Hierin worden de aanwezige diersoorten qua aantallen en leefgebied geïnventariseerd.

In samenwerking met FBE (provinciale Fauna Beheer Eenheid) wordt alle verzamelde informatie rond het wild in een databank opgenomen en beoordeeld.

Om tot een verantwoord faunabeheer te komen stelt de FBE een provinciaal faunabeheerplan op. Op basis van dit plan wordt bekeken of er regulatie binnen een bepaalde populatie
door middel van afschot dient plaats te vinden.

Verder zorgt de WBE voor:

1.       Aanleg en instandhouding van wildweiden en wildakkers.

2.       Toezicht houden in het veld.

3.       Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding.

4.       Bestrijden van wildschade.

5.       Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren.

Zowel leden als niet-leden zijn weer van harte welkom bij KroKo MultiPunt.

 
 
Timmermiddag jeugd 

Zaterdagmiddag 13 oktober a.s. is er weer de jaarlijkse timmermiddag voor de jeugd van de Jeugdwerkgroep "Weer of geen Weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”.Het is de bedoeling dat er dit jaar een nest- of voedergelegenheid getimmerd wordt.Aanvang om 13.30 uur bij de inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst. Voor leden is het gratis en niet-leden betalen € 2,50. Opgeven voor 3 oktober: e-mail jeugd1@nbvijs.nl of tel. 0522-441858.


Boswachter vertelt over heidevelden en bijen  

Op maandag 1 oktober a.s. zal de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKoMultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Na de pauze verzorgt Nico Arkes een presentatie over "Heidevelden en de bijen, die daarop vliegen”.Arkes is als boswachter werkzaam voor Staatsbosbeheer in het Vechtdal en boswachterij Staphorst. Zijn hobby’s zijn onder andere fotograferen en filmen. Zowel leden als niet-leden zijn welkom op deze ledencontactvergadering bij KroKoMultiPunt. 

Heidezuivering

Zaterdag 22 september 2018 organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer een heidezuivering in boswachterij Staphorst. De leden van de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” zullen ook weer actief meedoen. Ouders en kinderen worden uitgenodigd om te helpen de heide vrij te houden van opschietende struiken en bomen. Ter plaatse wordt uitgelegd, wat de werkwijze is en waarom het zuiveren van de heide noodzakelijk is. De plaats van samenkomst is de kruising Vijverweg/Kampweg. De start is om 9.00 uur en om 12.00 uur wordt weer voor heerlijke snert gezorgd. De natuur en Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” rekenen op u.Voor informatie: H. van Wijk, telefoonnummer 0522-442656.


Nieuwe voorzitter natuurbeschermingsvereniging 

In maart van dit jaar is, na 15 jaar, Jan Vos gestopt als voorzitter van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. In het bestuur van de vereniging was op dat moment geen opvolger beschikbaar als voorzitter. Wel werd op de jaarvergadering een nieuw lid in het bestuur gekozen en wel Clarien Cornelisse. Nu, na een half jaar actief te zijn geweest in het bestuur, heeft Cornelisse besloten om te voldoen aan de vraag van de overige bestuursleden om de voorzittershamer van Jan Vos over te nemen, met ingang van september 2018.Cornelisse vindt het een hele uitdaging om iemand op te volgen, die zo lang voorzitter is geweest en dit met grote deskundigheid en betrokkenheid al die jaren heeft gedaan.De natuur heeft altijd de grote interesse gehad van Cornelisse. Niet alleen omdat de natuur schitterend mooi is, maar ook vanwege haar kracht en volmaaktheid. Alles heeft een reden en niks wordt verspild. Omdat de natuur onder grote druk staat, is het hard nodig dat vele mensen zich inzetten om haar goed te beschermen en te versterken. Het mooie is dat de natuur een enorm herstelvermogen heeft. Cornelisse stelt, wanneer wij een ‘zetje’ geven, dan werkt de natuur zelf mee aan haar herstel.Cornelisse verheugt zich erop om samen met de 700 leden van de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” verder te werken aan het inventariseren en beschermen van de natuur. Daarbij zijn de werkgroepen van groot belang, want daar is veel kennis aanwezig, maar ze hebben ook versterking nodig. Ook de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” doet regelmatig mee aan allerlei activiteiten. En natuurlijk samen met de andere vrijwilligers, zonder wie er helemaal geen vereniging mogelijk zou zijn.Cornelisse hoopt veel van deze vrijwilligers te ontmoeten op de ledencontactvergaderingen, die elke eerste maandag van de maand worden gehouden. Ook zijn niet-leden altijd welkom. Informatie is te vinden op de website www.natuurbeschermingsvereniging.nl.


Scharrelen door Roemenië 

Op maandag 3 september a.s. is de eerste maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” na de zomerperiode. De aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Na de pauze om ca. 20.45 uur geeft Janny Niehoff een presentatie, genaamd Scharrelen door Roemenië, een foto-impressie van een campervakantie door dit prachtige land. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Reisje jeugd

Op zaterdag 30 juni a.s. gaat de jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” het jaarlijks uitstapje maken. Dit jaar gaat de reis naar vogelpark Ruinen en het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Vertrek om 9.15 uur van de Markt in Staphorst.De kosten zijn € 10,-- voor leden en € 15,- voor niet-leden. Opgave voor 19 mei bij: jeugd1@nbvijs.nl.


Fietsen in de natuur

Op 2e Pinksterdag, maandag 21 mei a.s. vindt de jaarlijkse fietstocht van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” plaats, nu weer als vanouds vanaf de Markt in Staphorst. Er is weer een leuke fietstocht uitgezet door de omgeving. De tocht heeft een lengte van ± 37 km. Leden, maar ook niet-leden, zijn van harte welkom. Onderweg bestaat de mogelijkheid om wat te nuttigen. De deelname is gratis, maar een gift wordt bijzonder op prijs gesteld.

De start is tussen 13.00-14.30 uur vanaf de Markt in Staphorst.

Doe mee, want fietsen is gezond. Voor informatie kunt u bellen met Roelof Talen, tel. 06-48049668.

2018: Jaar van de Huiszwaluw

Op maandag 7 mei 2018 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang om 20.00 uur bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. 
Na de pauze geeft Jan Knol van Vogelbescherming een presentatie over de huiszwaluw. Vogelbescherming en Sovon kiezen elk jaar een vogelsoort om deze meer aandacht te geven. 2018 Is uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw. 
Zowel leden als niet-leden zijn weer van harte welkom bij KroKo MultiPunt.

Terugblik op jubileumjaar

Op maandag 9 april a.s. is de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. De aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. 
Na de pauze om ca. 20.45 uur wordt een film vertoond over de vele activiteiten tijdens het 60-jarig jubileumjaar 2017. Er zijn beelden van onder andere de jubileum feestavond en de natuurbeleefdag. Zowel leden als niet-leden zijn welkom.


Vleermuizenmiddag 

Zaterdagmiddag 31 maart a.s. organiseert de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer een  activiteit.We gaan het deze middag hebben over vleermuizen. Theo Douma, coördinator van de werkgroep Zoogdieren, komt hierover vertellen en er worden enkele vleermuiskasten bezocht.Plaats: Inforuimte Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5, Punthorst, tijd: 13.30 uur. Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen hier € 1,- voor. Opgave is niet nodig.Voor eventuele informatie:Mw. Vos-Tuin, e-mail Jeugd1@nbvijs.nl, tel.nr. 0522-441858. 


Voorjaarsschoonmaak in bos

Zaterdag 24 maart 2018 wordt om 9.00 uur door burgemeester Segers van Staphorst het startschot gegeven voor de jaarlijkse schoonmaakdag in Boswachterij Staphorst bij de inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst. Deze schoonmaakdag wordt in Staphorst georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Staphorst. Leden van jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van deze vereniging zullen actief meehelpen bij deze schoonmaakactie. Uiteraard zijn ook andere kinderen welkom om mee te helpen om alle zwerfafval weer uit de boswachterij op te ruimen. Hierbij een speciale oproep aan ouders en andere volwassenen, die deze kinderen willen begeleiden. Alle benodigde materialen en ook veiligheidshesjes van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” zijn aanwezig. Na afloop om ongeveer 12.30 uur zijn er weer broodjes en drinken. Wanneer er een grote opkomst is van kinderen en vooral ook volwassenen, dan kan een groter deel van het bos schoongemaakt worden. Voor informatie: Mirjam Fagel, tel. 06-29139458, lid4@nbvijs.nl.


Algemene ledenvergadering Natuurbeschermingsvereniging

Op maandag 5 maart 2018 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.Tijdens deze algemene ledenvergadering zullen onder andere de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris worden behandeld.Na de vergadering en de daarop volgende pauze wordt een presentatie verzorgd door Stichting RAVON over amfibieënpopulaties in Nederland, die bedreigd worden door ziektes. Ook in Overijssel liggen deze ziektes op de loer. Deze laagdrempelige presentatie gaat over deze ziektes en hoe de groene vrijwilliger en groene professional kunnen helpen de verspreiding van deze ziektes in te perken.Leden en niet-leden zijn deze avond welkom.


Uilen

Zaterdagmiddag 17 februari a.s. organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen Weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een middag over uilen. Arnold Lassche, coördinator van de werkgroep Roofvogels en uilen van deze vereniging komt deze middag wat vertellen over uilen. Bij het uilenballen pluizen kun je zien wat uilen eten. Plaats: Inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur.
Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen hier € 1,-- voor. Opgave is niet nodig.
Voor eventuele informatie:
jeugd1@nbvijs.nl; tel. nr.: 0522-441858.

Film- en quiz/spelmiddag voor de jeugd  

Zaterdag 13  januari 2018 organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen Weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” haar eerste activiteit van dit jaar.

De film "Holland, Natuur in de Delta” wordt bekeken en er wordt een quiz/spel gedaan. Bovendien worden de nieuwe programma’s voor 2018 uitgereikt.
Plaats en aanvang: Inforuimte Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur.
Voor leden is de toegang gratis, niet leden betalen hier € 1,- voor. Opgave is niet nodig.
Voor eventuele informatie: jeugd1@nbvijs.nl, tel. 0522-441858.


Boswachter vertelt over heidevelden en bijen 


Op maandag 8 januari zal de eerste maandelijkse ledencontactvergadering (tevens nieuwjaarsbijeenkomst) van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” in 2018 worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. 
Na de pauze verzorgt Nico Arkes een presentatie over "Heidevelden en de bijen, die daarop vliegen”. Arkes is boswachter, werkzaam voor Staatsbosbeheer in het Vechtdal en boswachterij Staphorst. Zijn hobby’s zijn onder andere fotograferen en filmen. 
Zowel leden als niet-leden zijn welkom op deze nieuwjaarsbijeenkomst met koffie en knieperties bij KroKo MultiPunt.

Terugblik Overijsselse Vogelaarsdag


Het was dit jaar de beurt aan Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” om de 17e Vogelaarsdag in Overijssel te organiseren op zaterdag 11 november jl., dit in het kader van het 60-jarig bestaan van deze vereniging. Het was de tweede keer, omdat in 2009 de 9e editie was georganiseerd door deze natuurbeschermers, toen nog met Bert Blaauw, oprichter van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. Deze Vogelaarsdag werd gehouden in de Natuurboerderij Weidevol in de Barsbeker Binnenpolder waar ruim 100 deelnemers aanwezig waren. Een prachtige locatie met het uitzicht op het Zwartemeer  en het daarin gelegen Vogeleiland. Dagvoorzitter was Koos Dijksterhuis, schrijver van het Natuurdagboek, een column in dagblad Trouw, en de boeken ‘De Spreeuw’ en ‘Eilandgevoel’ (over de natuur op Schiermonnikoog). Dijksterhuis gaf ‘s middags ook een prachtige lezing over zijn bezoeken aan Groenland en Spitsbergen.Verder werden die dag presentaties gegeven over het beheer van het weidevogelreservaat Giethoorn-Wanneperveen (Obe Brandsma), meer dan 30 jaar broedvogelinventarisaties in de Stadsgaten (Jeroen Bredenbeek) en de Rode wouw als broedvogel in Overijssel (Mark Zekhuis).Zeer geslaagd was ook de door Martijn Bunskoek en Michiel Poolman gemaakte Mystery-Bird quiz. De aanwezige vogelaars hadden het moeilijk met de 20 gepresenteerde foto’s en geluiden! Winnaar Mark Zekhuis ontving met zijn 12 goede antwoorden de bokaal voor de beste vogelaar van het universum. Deze quiz werd zeer positief ontvangen. In de middagpauze konden de gasten genieten van de vogels op het Zwartemeer en in de Barsbeker Binnenpolder. Helaas liet de op het Vogeleiland broedende Zeearend zich niet zien. Het was een bijzonder geslaagde dag voor de jubilerende vereniging, mede dank zij de bijdragen van de vele vrijwilligers.


16e Overijsselse Vogelaarsdag

In het jaar, dat Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” haar 60-jarig bestaan viert, verzorgt de werkgroep Roofvogels en Uilen de 16e Overijsselse Vogelaarsdag. Deze dag kent een mooi programma met onder andere een aantal bekende sprekers en een leuke quiz om het kennisniveau te testen. Voor het volledige programma, zie www.natuurbeschermingsvereniging.nl. De 16e Overijsselse Vogelaarsdag vindt plaats op zaterdag 11 november 2017, aanvang 8.30 uur en het duurt tot 17.00 uur. De locatie is Weidevol Natuurboerderij, Oppen Swolle 34, Zwartsluis. Van daaruit kunnen in de middagpauze de Barsbekersbinnenpolder of de Groote Buitenlanden bezocht worden. De eigen bijdrage voor deze dag is € 5,--. Aanmelden bij jubileum@nbvijs.nl voor 1 november, inschrijving op volgorde van binnenkomst.   

Presentatie over gierzwaluw 

Op maandag 6 november 2017 zal de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur en de plaats is Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Na de pauze gaat Johan Tinholt uit Dedemsvaart een presentatie verzorgen over de gierzwaluw.Met zijn al 25 jaren ervaring, waarbij het deze vogels bestudeerd heeft, zal Tinholt ons met zijn beeldmaterieel veel vertellen over gedrag en wetenswaardigheden over deze vogels. Zo eet, drinkt en slaapt deze vogel tijdens het vliegen in de lucht. Toch zeer bijzonder. Verder vertelt Tinholt over nest- en broedgelegenheid van de gierzwaluw. Hoe kun je bijvoorbeeld zelf een nestkast maken voor deze zwaluw. Deze interessante avond mag jij echt niet missen. Iedereen is weer welkom.


Heidezuivering
 

Een bezoekje aan Boswachterij Staphorst is voor het hele gezin een leuk uitje. Lekker wandelen en genieten van de natuur.  Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”  wil dat graag zo houden. Daarom organiseert deze vereniging jaarlijks een heidezuivering in Boswachterij Staphorst. Waarom doen ze dat eigenlijk? Wanneer er niet jaarlijks wordt ‘opgeschoond’ wordt de heide in een paar jaar tijd overwoekerd door de groei van dennen-, eiken-, berken- en andere bomen. Wat verstaan we onder heide opschonen? Dat is het verwijderen van vrijwel alles wat geen heide is. Natuurlijk zijn er kenners aanwezig, die bepalen dat een lijsterbes, een mierenhoop of een struik met een nest moeten blijven staan. Deze worden dan speciaal gemarkeerd. Heide kan op verschillende manieren opgeschoond worden. Bijvoorbeeld door middel van begrazing door schapen en/of runderen. Schotse hooglanders zijn daar uitstekend voor geschikt en ook het Drentse heideschaap staat hierom bekend. Afplaggen van de heide is een rigoureuzere manier. Dan wordt met behulp van bulldozers en shovels de toplaag verwijderd en krijgt de heide opnieuw de kans om te groeien. Boswachterij Staphorst heeft relatief kleine heidevelden. Het gebruik van grazers is daarom geen optie en voor afplaggen is geld nodig. Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” kan een alternatief bieden. Vrijwilligers gaan samen met kinderen en hun ouders op zaterdag 14 oktober om 9.00 uur starten met het opschonen van de heide in de Boswachterij bij de Vier Bergen (kruising Kievitshaar en de Vijverweg, te bereiken vanaf Halfweg over de Schotsweg, richting Punthorst; bij de Gorterlaan de Vijverweg op naar de Vier Bergen; daar staan borden of vlaggen van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.). Om 10.30 uur is er koffiepauze en na afloop is er snert voor alle deelnemers. Hier wordt voor gezorgd door de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. Na de snert mogen kinderen met de ponywagens een rondrit maken door het bos.Wat en hoe? Ouders kom met je kinderen en maak het mee! De natuur is belangrijk ook voor de opvoeding van uw kroost, dus tot zaterdag 14 oktober om 9.00 uur in Boswachterij Staphorst bij de Vier Bergen. Inlichtingen: Niek Gosker tel. 0522-260670.

Paddenstoelenexcursie 

In het kader van het 60-jarig jubileum organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een paddenstoelenexcursie. Deze is geschikt voor jong en oud. Onder leiding van plantenwerkgroeplid en paddenstoelendeskundige Jan van Marle trekken wij het bos in om te kijken, welke soorten er allemaal groeien. De tocht duurt ongeveer 2 uur. Vergeet niet om een spiegeltje mee te nemen. Daarmee kun je onder de hoed kijken zonder de paddenstoel uit de grond te trekken. Op zaterdag 21 oktober 2017 vertrekken we om 9.00 uur vanaf de inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst. Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig. Voor informatie: jubileum@nbvijs.nl.

Avondwandeling

Zaterdag 28 oktober a.s. organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” in het 60-jarig jubileumjaar, in samenwerking met Staatsbosbeheer een avondwandeling bij de Zwarte dennen in het kader van de Nacht van de Nacht. Zowel leden als niet-leden kunnen hieraan deelnemen.Het thema van de avondwandeling is: (Nacht)uilen. Tussen 19 en 20 uur wordt in een aantal groepen gestart vanaf natuurkampeerterrein de Dassenburcht aan de Vijverweg 5, Punthorst in boswachterij Staphorst. De wandeling wordt afgesloten met chocomelk, koffie, kampvuur en muziek. Vooraf opgeven via jubileum@nbvijs.nl is verplicht (vol is vol) en er wordt een financiële bijdrage gevraagd van 1 euro voor leden en 2 euro voor niet-leden.Tijdens de Nacht van de Nacht worden elk jaar in heel Nederland activiteiten georganiseerd om de donkere nacht te beleven en mensen meer bewust te maken van de gevolgen van lichtvervuiling.


Fré Spijk over regionale archeologie 

Op maandag 2 oktober 2017 zal de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden. Het begint om 20.00 uur bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Na de pauze geeft Fré Spijk van de archeo-werkgroep SWARS (stichting "werkgroep archeologie regio Staphorst”) een presentatie.Spijk laat aan de hand van een powerpoint-presentatie  over de archeologie - met  daarin beelden van de vondsten die in de afgelopen jaren zijn gedaan - zien hoe deze vondsten het inzicht in historische feiten hebben versterkt. Spijk laat een lange periode de revue passeren:  van de prehistorie tot archeologische gegevens in deze tijd.Tevens worden voorwerpen uit enkele perioden van onze regionale geschiedenis getoond. Nieuwe projecten, die in samenwerking met  plaatselijke "historieherstelgroepen” worden uitgevoerd, komen aan de orde. IJhorst maakt daar ook deel van uit. Uiteraard is een aantal van de vondsten te bewonderen.Zwartewatersklooster en de jongste ontdekkingen rond de stichting van dit klooster komen aan de orde. Zelfs de vondsten uit de belangrijke opgraving in Dalfsen worden in de presentatie  getoond. Iedereen is weer van harte welkom.


Speurtocht en broodjes bakken  

Zaterdag 7 oktober organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen Weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer een  activiteit.We gaan deze middag een speurtocht doen en daarna broodjes bakken.Plaats: Inforuimte SBB aan de Vijverweg 5, Punthorst om 13.30 uur. Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen hier € 1,- voor.Opgave tot 5 oktober.Voor eventuele informatie:jeugd1@nbvijs.nl, tel.0522-441858 of jeugd2@nbvijs.nl, tel. 0522-443224.


Excursie naar Nationaal Park Lauwersmeer

Op zaterdag 30 september a.s. organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer een vogelexcursie. Dit keer staat Nationaal Park Lauwersmeer op het programma, een vermaard vogelgebied, waar vogelaars vanuit de vogelkijkhutten duizenden trek- en watervogels kunnen bespieden, met de indrukwekkende zeearend als bonus.Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in deze nieuwe wildernis, waar op de voormalige zeebodem orchideeën en parnassia bloeien en Schotse Hooglanders en Konikpaarden de grote vlaktes begrazen. Een uniek gebied dat goed te verkennen is, dankzij een netwerk van wandel- en fietsroutes, en ook vanaf het water te bereiken is. Het ligt op een knooppunt van één van de belangrijkste vogeltrekroutes van Europa. Het is dan ook het hele jaar een komen en gaan van vogels.Naast algemene soorten zijn hier ook flink wat minder alledaagse soorten te vinden, zoals slechtvalk, lepelaar, baardman en blauwborst.Op de kaart die in de kijkhutten hangt, treft u 24 soorten aan, die kenmerkend zijn voor het gebied.Lijkt het u leuk om onder begeleiding van ervaren vogelkenners dit unieke gebied te bezoeken, geef u dan op bij:Gerard Oldeman, telefoonnummer: 0529-482068 of e-mail: gerardenstieneke@gmail.com.


Presentatie over De Wieden


Op maandag 4 september 2017 wordt weer de eerste maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” na de vakantieperiode gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Na de vergadering en de daarop volgende pauze geeft Evert Rolleman een presentatie: "Kijkje op het water”. 
Rolleman neemt ons in zijn presentatie mee naar de Wieden en wel met een platbodem. Wat zie je dan allemaal en wat kom je tegen. Jarenlang bezoekt Rolleman dit paradijselijke gebied al en hij laat ons meegenieten van zijn ervaringen uit dit gebied, dat nooit zal vervelen. 
Het belooft een leuke presentatie te worden, waar iedereen weer van harte welkom is.


Beverexcursie voor leden

Op 12 juni a.s. wordt een exclusieve beverexcursie georganiseerd voor leden (met partner) van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”, verzamelen bij Uitspanning Het Engelse Werk, Het Engelse Werk 4, Zwolle om 19.30 uur.
Sinds 2005 komen er, na ruim 200 jaar, weer bevers voor in het IJsseldal tussen Kampen en Deventer.
Deze imposante knaagdieren zijn van waarde voor mens, plant en dier. Zij vormen bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit en zorgen voor extra belevingswaarde bij een natuurbezoek. 
Robert Pater, lid van de beverwerkgroep (Calutra), vertelt hier meer over tijdens een veldbezoek aan het Engelse Werk bij Zwolle.
Sinds 2009 komt de bever weer voor in het Engelse werk. Op dit moment bestaat de populatie uit zes tot acht bevers. De aanwezigheid van de bevers is te herkennen aan de karakteristieke knaagsporen, bewoningssporen zoals Burchten, Legers  en Holen. 
Wanneer je veel geluk hebt, kun je in de vroege ochtend of tegen de avond een bever zien zwemmen en langs de oever zien knagen. Het is het grootste knaagdier in Europa en er leven nu naar schatting 700 bevers in Nederland waarvan ca. 35 in het IJsseldal.
De excursie zal ca. 1,5 uur duren en zal over smalle, niet onderhouden paadjes voeren. Goed (waterdicht) schoeisel en enige vitaliteit zijn noodzakelijk.

Marker Wadden: natuurparadijs


Op maandag 1 mei 2017 wordt weer een ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. De aanvang is om 20.00 uur. 

Na de pauze komt Roel Posthoorn, opgegroeid in IJhorst en al vanaf zijn jeugd lid van onze vereniging en nu projectdirecteur bij Natuurmonumenten van het project Marker Wadden, hier een presentatie over geven. Het Markermeer tussen Amsterdam, Lelystad en Enkhuizen is een van de grootste zoetwatermeren van Europa. In 2012 lanceerde Natuurmonumenten het idee om de sterk teruggelopen vis- en vogelstand te herstellen door de aanleg van een groep eilanden met uitgestrekte rietvelden: de Marker Wadden. Posthoorn vertelt over de achtergronden en stand van zaken van dit omvangrijke project. Het eerste eiland ligt inmiddels boven water, grote baggerschepen werken dag en nacht aan de volgende vier eilanden en Kluut en Scholekster hebben hun eerste eieren gelegd.
Iedereen is weer welkom bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst.


Algemene ledenvergadering 

Op maandag 3 april 2017 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden, een maand later dan gebruikelijk, als gevolg van de receptie in maart in verband met het 60-jarig bestaan. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.Tijdens deze algemene ledenvergadering zullen onder andere de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris worden behandeld.Na de vergadering en de daarop volgende pauze wordt de mooie natuurfilm "Ode an de Ao”: De Drentsche Aa in beeld en muziek van Henk Bos en Janetta Veenhoven vertoond.


Bos weer schoon

Burgemeester Segers van Staphorst gaf zaterdagmorgen 18 maart 2017 de "aftrap” voor de schoonmaakdag in de boswachterij Staphorst. Het weer op deze morgen was, ondanks de verwachting, prima. De 31 kinderen, die waren gekomen gingen in groepjes het bos in, onder begeleiding van 13 volwassenen. Er waren vooral veel kinderen aanwezig van de Maarten Lutherschool uit Punthorst en die waren zeker nodig om een groot aantal routes onder handen te nemen en ze te ontdoen van zwerfafval. Deze dag werd georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”, in samenwerking met Staatsbosbeheer en gesponsord door de gemeente Staphorst. Daardoor kon er ook weer gezorgd worden voor lekkere broodjes met drinken, waar gretig gebruik van werd gemaakt, na al dit harde werken. Alle kinderen en andere vrijwilligers worden nog heel erg bedankt voor de inzet. Reptielen  

Zaterdagmiddag 25 maart a.s. organiseert Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer een  activiteit.
Mark Schils geeft een lezing over reptielen. Als het mooi weer is, gaan we naar buiten om slangen op de heide te zoeken en anders heeft hij vast iets spannends bij zich om te laten zien.
Plaats: Inforuimte Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5, Punthorst, tijd 13.30 uur. 
Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen hier € 1,- voor. 
Voor eventuele informatie: jeugd1@nbvijs.nl, tel.0522-441858.

Voorjaarsschoonmaak in bos

Zaterdag 18 maart 2017 wordt om 9.00 uur door burgemeester Segers van Staphorst het startschot gegeven voor de jaarlijkse schoonmaakdag in Boswachterij Staphorst bij de inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst. Deze schoonmaakdag wordt in Staphorst georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Staphorst. Leden van jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van deze vereniging zullen actief meehelpen bij deze schoonmaakactie. Uiteraard zijn ook andere kinderen welkom om mee te helpen om alle zwerfafval weer uit de boswachterij op te ruimen. Ook volwassenen, die deze kinderen willen begeleiden, zijn van harte welkom. Alle benodigde materialen en ook veiligheidshesjes van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” zijn aanwezig. Na afloop om ongeveer 12.30 uur zijn er weer broodjes en drinken. We hopen op een grote opkomst van kinderen en vooral ook volwassenen. Voor informatie: Mirjam Fagel, tel. 06-29139458.


Jubileumfeest druk bezocht

Maandag 6 maart 2017 is het 60-jarig jubileum met een feestelijke avond gevierd in zaal Spoorzicht. Ceremoniemeester Arnold Lassche kon zo'n 175 belangstellenden welkom heten.

Voorzitter Jan Vos werd verrast met de 'De Gouden Zwarte Mees' als dank voor de inspanningen voor de vereniging.

De festiviteiten zullen op Tweede Pinksterdag een vervolg krijgen met diverse activiteiten. Voor meer info kunt u de agenda en de jeugdagenda raadplegen. 

Bron foto: Weblog Staphorst

Voor meer foto's en informatie kunt u ook onderstaande pagina van het Weblog raadplegen:

http://weblog-staphorst.nl/staphorst/index.php?/archives/18710-Volle-bak-bij-jubileumfeest-Natuurbeschermingsvereniging.html
Middag over bijen voor de jeugd

Zaterdag 11 februari 2017 organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen Weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer een  activiteit.

Roel Broekman, voorzitter van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging Drenthe, komt ons vertellen en dingen laten zien over bijen. Misschien doen we nog een kleine knutselactiviteit.
Plaats en aanvang: Inforuimte Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5, Punthorst om 13.30 uur. 
Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen hier € 1,- voor. Opgeven voor 9 februari.
Voor eventuele informatie: jeugd1@nbvijs.nl, tel.0522-441858.


Pauline Arends over de das

Op maandag 6 februari 2017 zal de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KrokoMultipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. 

Na de pauze gaat Pauline Arends, boswachter bij Staatsbosbeheer, een presentatie geven over de das. Arends is ruim twintig jaar betrokken bij het onderzoek naar de das. Ze heeft de opkomst van de das op de voet gevolgd en is al jaren de drijvende kracht achter de dassentellingen in Drenthe. In haar presentatie gaat Arends in op allerlei aspecten van het boeiende dassenleven. Iedereen is weer welkom.

2017: 60 jaar Natuurbescherming


In 2017 is het 60 jaar geleden dat de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” is opgericht. Het is voor de vereniging aanleiding om dit groots te vieren.

De vereniging zet zich in voor de bescherming van plant en dier door het stichten van broedterreinen, plaatsen van nestkasten voor holenbroeders en vleermuizen, het creëren van nestgelegenheid voor uilen en roofvogels. Er wordt meegewerkt aan diverse natuurwetenschappelijke onderzoeken en er vindt monitoring plaats van zeldzame planten en vlinders. Ook wordt door middel van schoonmaakdagen en heidezuivering gezorgd voor onderhoud en behoud van het heidegebied. Beleidstechnisch wordt kritisch meegedacht en gekeken met ontwikkelingen van gemeenten, waterschappen, Staatsbosbeheer en Provinciale landschappen. 

Om het jubileum te vieren worden het hele jaar diverse festiviteiten georganiseerd.
Voor de jeugd is er een kleur- en gedichtenwedstrijd met prijsuitreiking op maandag 6 maart tijdens de feestelijke jubileumviering bij zaal Spoorzicht in Staphorst. 
Iedereen is welkom op de Natuur Beleefdag op 2e Pinksterdag (maandag 5 juni), een doe- en beleefdag in boswachterij Staphorst met een speciale gast. 
Hier vindt ook de start plaats van de traditionele jaarlijkse fietstocht.
Er zijn een aantal extra excursies: voor volwassenen naar de kievitsbloemen en de paddenstoelen en voor de jeugd een reisje naar Tiengemeten.
En uiteraard zijn er ook de gebruikelijk maandelijkse ledencontactvergaderingen met boeiende lezingen en de jeugdochtenden. Meer info vindt u in het verenigingsblad de Scharrelaar, op de website www.natuurbeschermingsvereniging.nl en in het jeugdprogramma.
Kortom; een bloeiende natuurvereniging presenteert zich in 2017 !

Strunen door bos, heide en vennen

Op maandag 2 januari 2017 zal de eerste ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” in 2017 worden gehouden. Dit is tevens de nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging. De aanvang is om 20.00 uur en iedereen is welkom bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. 
Na de pauze geeft Jan van Marle van de Plantenwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging "Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een presentatie: "Strunen door bos, heide en vennen”.
Kom naar deze gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met koffie en knieperties op maandagavond 
2 januari a.s. bij Kroko Multipunt.

Insectenhotel in Beleefbos

In het Beleefbos in IJhorst is door de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een insectenhotel geplaatst. Samen met wilde bijenspecialist Anne Jan Loonstra is de locatie bepaald en een goed ontwerp gemaakt. Het hout, dat hiervoor nodig was, is gezaagd door de Baalderborggroep. Vervolgens zijn in het insectenhotel afzonderlijke "kamers” gemaakt door jeugd uit IJhorst. Door vrijwilligers van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” zijn de kamers vastgemaakt in het hotel. Het geheel is nu te zien in het Beleefbos in IJhorst. Iedereen bedankt, die aan de verwezenlijking hiervan, op welke manier dan ook, heeft meegewerkt.  
Polen en Baltische Staten 

Op maandag 5 december 2016 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Na de vergadering en de daarop volgende pauze geeft Arnold Lassche, coördinator van de werkgroep Roofvogels en Uilen om ± 20.45 een presentatie over de Baltische Staten, die hij samen met zijn vrouw in de zomer van 2016 heeft bezocht. 
De reis begon in Polen waar voor de vijfde keer een bezoek werd gebracht aan Nationaal Park Biebrza. Het riviertje de Biebrza zoekt al slingerend zijn weg door een enorm uitgebreid doorstromingsmoeras.
Daarna werd de reis voortgezet door de Baltische landen Litouwen, Letland en Estland. Landen met een schitterende natuur maar tegelijk ook met een roerige geschiedenis. De hoofdsteden Vilnius, Riga en Tallinn zijn een bezoek meer dan waard!
Onder de indruk waren Lassche en zijn vrouw van de enorme nog vrijwel ongeschonden hoogvenen in Estland en Litouwen. Ook het kleinschalige platteland met bossen, beken, rivieren en meren is oogstrelend. Zomaar langs de weg een paartje kraanvogels met jong(en), waar tref je dat nog? Iedereen is weer welkom bij deze boeiende presentatie.

Egelhotel timmeren

Zaterdag 19 november organiseert de Jeugdwerkgroep "Weer of geen Weer” van de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o.” weer een  activiteit.
We gaan deze middag een egelhotel timmeren; graag een hamer meenemen. Opgeven is echt noodzakelijk in verband met de benodigde hoeveelheid materiaal. Opgeven kan tot en met dinsdag 15 november a.s.
Plaats: Inforuimte Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5, Punthorst om 13.30 uur.
Voor leden is de toegang gratis, niet leden betalen hier € 2,50 voor.
Voor eventuele informatie: mw. H. Vos-Tuin: jeugd1@nbvijs.nl, tel.0522-441858 of
mw. M. van den Berg-Timmerman: jeugd2@nbvijs.nl, tel. 0522-443224

Geluidsopnamen van amfibieën 

Op maandag 7 november 2016 zal de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur en iedereen is welkom bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Na de pauze gaat Marc Schils een presentatie geven over geluidsopnamen van amfibieën en andere dieren. Schils is dit jaar geregeld met opnameapparatuur in het veld te vinden geweest, om daarmee geluiden van vooral kikkers en padden vast te leggen. Zijn doel hierbij is om een goede determinatie mogelijk te maken van deze fascinerende dieren door middel van geluidsherkenning. In deze presentatie zal Schils uitleggen, waarom dit ontwikkeld moet worden, hoe hij dit heeft aangepakt en welke materialen daarvoor te gebruiken zijn. Iedereen is weer welkom.

Wij zoeken helpende (kinder)handen

In het Beleefbos in IJhorst zal door de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een insectenhotel worden geplaatst. Samen met wilde bijenspecialist Anne Jan Loonstra hebben we de locatie bepaald en een goed ontwerp gemaakt. In het insectenhotel komen allemaal afzonderlijke "kamers” en nu hebben we helpende handen van de jeugd van IJhorst nodig om deze te maken en te vullen.We hebben voorgezaagde pakketten die in elkaar gezet moeten worden en gevuld metnestmateriaal voor allerlei verschillende insecten. Zo ontstaat een mooi hotel met vooriedereen een eigen kamer.We gaan op 3 woensdagmiddagen aan de slag om zo een mooi beleefelement toe te voegen aan de Beleefroute in het Beleefbos.Dus, wil je je eigen "kamer" inrichten in het insectenhotel, kom dan op woensdagmiddag 19 oktober, 26 oktober en/of 2 november vanaf 13.30 – 15.00 uur naar KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 (tel.nr. 0522-443376), IJhorst.


Heidezuivering

Iedereen uit Staphorst komt jaarlijks meerdere malen in de Boswachterij Staphorst om daarvan te genieten. Dat willen we graag zo houden. De Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” organiseert jaarlijks een heidezuivering in de Boswachterij Staphorst. Waarom doen ze dat eigenlijk? Omdat, als er niet wordt ‘opgeschoond’, de heide binnen een paar jaar bos wordt door de groei van dennen-, eiken-, berken- en andere bomen. Wat verstaan we onder heide opschonen? Dat is het verwijderen van vrijwel alles wat geen heide is. Natuurlijk zijn er kenners aanwezig  die bepalen dat een lijsterbes, een mierenhoop of een struik met een nest moet blijven staan. Dat wordt dan speciaal gemarkeerd. Hoe kun je heide opschonen? Door middel van begrazing door schapen en/of runderen.  De Schotse hooglanders zijn daar uitstekend voor geschikt en ook het Drentse heideschaap is erom bekend.  Afplaggen van de heide is rigoureuzer. Dan wordt met behulp van bulldozers en shovels de toplaag verwijderd en krijgt de heide opnieuw de kans om te groeien. In de Boswachterij Staphorst zijn relatief kleine heidevelden. Het gebruik van grazers is geen optie en voor afplaggen is geld nodig. De Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” kan een alternatief bieden. Vrijwilligers gaan samen met kinderen en hun ouders op zaterdag 15 oktober om 9.00 uur starten met het opschonen van de heide in de Boswachterij bij de Vier Bergen (kruising Kievitshaar en de Vijverweg). Om 10.30 uur is er koffiepauze en om 12.30 uur is er snert en roggebrood met spek voor alle deelnemers. Hier wordt voor gezorgd door de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. Na de snert mogen kinderen met de ponywagens een rondrit maken door het bos.De burgemeester van Staphorst, Theo Segers, zal ook komen om het belang van opschonen van heide  te onderstrepen. Wat en hoe? Ouders kom met je kinderen en maak het mee! De natuur is belangrijk ook voor de opvoeding van uw kroost, dus tot zaterdag 15 oktober om 9.00 uur in Boswachterij Staphorst bij de Vier Bergen (kruising Kievitshaar en de Vijverweg). Inlichtingen: Niek Gosker tel. 0522-260670.


Speurtocht en broodjes bakken 


Zaterdagmiddag 8 oktober a.s. organiseert de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer een activiteit. We gaan deze middag een speurtocht houden en daarna broodjes bakken.

Plaats: Inforuimte Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5, Punthorst om 13.30 uur. 
Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen hiervoor € 1,-- . Opgave tot 05-10-16.
Voor eventuele informatie:
h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel.0522-441858 of
m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel. 0522-443224


Duinlandschap in Noord-Holland


Op maandag 3 oktober 2016 zal de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur en iedereen is welkom bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Na de pauze geeft Evert Jan Woudsma, werkzaam voor PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland, een lezing over het Duinlandschap in deze provincie. PWN is beheerder van de duinen in Noord-Holland en Woudsma is, als boswachter, goed bekend met de flora en fauna in dit gebied. Woudsma vertelt hier enthousiast over, uiteraard met mooie beelden. Iedereen is weer welkom.


Kraanvogelexcursie

Op zaterdag 22 oktober 2016 zal Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een kraanvogelexcursie organiseren naar Diepholz, dat in het noorden van Duitsland ligt, nabij Osnabrück. Hier liggen maisvelden, die eind oktober gemaaid zijn. Op deze akkers zoeken de kraanvogels naar voedsel, op hun doortocht naar het zuiden. Hier gaan we ’s morgens naartoe. Wanneer iedereen genoeg mogelijkheden heeft gehad om foto’s te maken gaan we naar het NIZ Haus im Moor (informatiecentrum) in Goldenstedt (www.niz-goldenstedt.de), waar we wat kunnen eten en drinken. Hier kan ook mooi gewandeld worden over een plankenpad door het veengebied. Als er tijd voor is, kun je met een treintje het veengebied in (op eigen kosten).In de loop van de middag gaan we naar het Rehder Geestmoor, het slaapgebied van de kraanvogels, waar een uitkijktoren staat die goed zicht biedt op het invallen van de kraanvogels. Op de weg waarlangs de toren staat, heb je goed zicht op de wijde omgeving en kun je de groepen goed aan zien komen. Het invallen van de vogels gaat gepaard met hun kenmerkende roep (grus-grus). Wanneer de schemering begint in te vallen worden de groepen groter en het geluid alleen maar indrukwekkender.Als het donker invalt kan de thuisreis  met een voldaan gevoel ingezet worden. Wie dit schitterende schouwspel op zaterdag 22 oktober a.s. ook mee wil maken, kan deelnemen aan deze bijzondere excursie van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. Koffie en lunch moet zelf meegenomen worden. Deelnemers ontvangen een routebeschrijving. Er wordt een mogelijkheid voor een warme maaltijd geboden (eigen kosten). Er wordt zoveel mogelijk samen  gereden en het vertrek is om 9.00 uur vanaf de markt (Bergerslag) in Staphorst. De afstand is ca. 170 km.   Opgave voor 1 oktober a.s. bij: Jan Dunnink, tel.nr. 0522-462783 of Gerard Oldeman, tel.nr. 0529-482068.

Natuur op Lesbos

Op maandag 5 september 2016 zal de eerste ledencontactvergadering na de vakantieperiode van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur en iedereen is welkom bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. 

Na de pauze geeft Geert Drogt, bestuurslid van Vogelwacht Uffelte, een presentatie over de natuur op Lesbos. 
Iedereen is weer welkom.

Planten-/vlinderommetje 

Op zaterdag 11 juni 2016 zal door Jan Paasman en Jan van Marle van de plantenwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een excursie worden gegeven in Zuidwolde.De aanvang is om 9.00 uur, verzamelen bij Waardeel 4 in Zuidwolde. Er zal vooral veel aandacht worden gegeven aan planten en vlinders. Opgave is niet nodig. Iedereen is welkom.

Veldexcursie naar Wildenberg-Rabbinge 

Op maandag 6 juni 2016 houdt Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de laatste ledencontactvergadering voor de zomerperiode. Traditiegetrouw wordt een excursie gegeven, voorafgaand aan het huishoudelijk gedeelte. De vergadering vindt dan ook op een andere locatie plaats, namelijk bij Bezoekerscentrum van Landschap Overijssel: De Wheem, Oud Avereest 22, 7707 PN BALKBRUG. De veldexcursie begint om 20.00 uur en gaat naar de Wildenberg-Rabbinge, onder leiding van Jan Paasman en Jan van Marle, respectievelijk coördinator en lid van de plantenwerkgroep. De excursie duurt tot ongeveer 21.30 uur, waarna de vergadering plaatsvindt. Iedereen is welkom.


Schaapscheerdersfeest bij de Veldschuur in Rouveen

Op zaterdag 28 mei vindt er bij de Veldschuur te Rouveen weer het traditionele Schaapscheerdersfeest plaats.Op die dag ruilen de schapen van boer Jan Prins weer hun winterjas in voor iets luchtigers. Natuurlijk vinden er in en om de Veldschuur ook allerlei leuke kinderactiviteiten plaats, zoals nestkast timmeren, schilderen op hout, geitjes knuffelen en broodjes bakken in de veldoven. Verder zullen er diverse stands zijn waar oude ambachten als pitrusvlechten en bezembinden worden gedemonstreerd. Tevens is er te zien hoe schapenvachten worden verwerkt tot breiwol ("Wol van vacht tot draad”) en worden er pannenkoeken gebakken. Kinderen kunnen ook zelf aan slag met wol.  Zo kunnen ze wol punniken, verven en weven. Onder leiding van de boswachter  van Staatsbosbeheer en een gids kunt u op ontdekkingstocht door de natuur in de Olde Maten. Kortom het belooft een leuke dag te worden die duurt van 10.30 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.  


Natuurreis naar Zuid-Tsjechië 

Zaterdag 7 mei jl. zijn de 26 deelnemers aan de 9-daagse reis naar Zuid-Tsjechië, bij de grens met Oostenrijk, weer in IJhorst teruggekomen. Op vrijdag 29 april vertrok de bus van Effeweg om 7.30 uur ’s morgens vanuit IJhorst via Praag naar Zuid-Tsjechië, waar op zaterdag 30 april, na een kort bezoek aan de binnenstad van Praag, om 18.00 uur het einddoel Hotel U Divadla in Znojmo werd bereikt. In dit hotel verbleef de groep de hele week. Het gebied is aantrekkelijk, omdat hier het Nationale Park Podyji is gelegen en dit loopt in Oostenrijk door in Nationaal Park Thayatal. Door deze Nationale Parken loopt de rivier de Dyje/Thaya, die zorgt voor prachtige valleilandschappen. Dit gebied is vlak na de "Wende” in 1991 tot Nationaal Park Podyji uitgeroepen. Het lag in het "Sperrgebiet”, waardoor de natuur 40 jaar lang haar gang kon gaan. In Čižov staan nog restanten van het IJzeren Gordijn. Ook is dit gebied bekend om zijn vele kastelen, dorpjes en kerken die op de Unesco werelderfgoedlijst voorkomen. De stad Znojmo is een prachtige middeleeuwse stad, waar een tocht met het stadsboemeltreintje werd gemaakt, gevolgd door een wandeling door het Granitzdal langs de rand van de stad. En dan nog een bierproeverij in de oude brouwerij. De burchten Bitov en Vranov bij de stuwdam met elektriciteitscentrale hebben we bezocht, maar ook een wandeling werd gemaakt door het strengst beschermde deel van NP Podyji naar de burchtruïne Nový Hrádek.  In het Unescodorp Telč staat een prachtig kasteel uit de Renaissancetijd met volledig origineel interieur en het historisch centrum behoort tot de mooiste van Tsjechië. Het cultuurlandschap Lednice-Valtice staat ook op de Unescolijst en hier hebben we kasteel Valtice bezocht met het prachtige Palmenhuis, een tropische kas. Dit is tevens een wijngebied, waar we gebruik van hebben gemaakt met een wijnproeverij. Hier hebben we 7 wijnen geproefd. Bij de winkel werden verscheidene flessen wijn ingekocht. Ook is nog een prachtige wandeling in NP Thayatal gemaakt, waarbij smaragdhagedissen zijn gezien. Tijdens deze vakantie hebben we bijvoorbeeld de hop waargenomen en onder andere de harlekijn (orchidee), paarse toorts en leverbloempje gezien. Bij de terugreis is nog een parelmoerbewerker bezocht, waar velen van ons een leuk souvenirtje hebben gekocht, en de stadČeský Krumlov, dat ook weer op de Unescolijst staat. Het weer heeft ook meegewerkt, want het was bijna de hele week droog, afwisselend zon en wolken met temperaturen rond 17 °C. Terug in IJhorst hebben we bij Kroko Multipunt van een heerlijk warm en koud buffet genoten verzorgd door Lunchroom/catering La Terrasse uit Staphorst. We kijken weer terug op een bijzonder geslaagde reis. De volgende cultuur-/natuurreis is van 5 tot en met 12 mei 2018. 

Jaarlijkse busreis jeugd

Zaterdag 18 juni 2016 is de jaarlijkse busreis van de jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging ”IJhorst-Staphorst e.o.”. Dit jaar gaat de jeugd een dagje naar de Weerribben. Hier wordt een rondvaart gemaakt en het bezoekerscentrum bekeken. De bus vertrekt om 8.30 uur van het marktterrein (Bergerslag) in Staphorst. Iedereen moet z’n eigen eten en drinken meenemen. De kosten zijn € 10,-- voor leden en € 15,- voor niet-leden. Opgave graag zo spoedig mogelijk per mail bij: h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl, telefonisch 0522-441858 of m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl, telefonisch 0522-443224. 


Fietsen op 2e Pinksterdag

Op 2e Pinksterdag, maandag 16 mei a.s. organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de jaarlijkse fietstocht. Er is weer een leuke fietstocht uitgezet door de omgeving rond Staphorst in noordelijke richting en heeft een lengte van ± 40 km. Leden, maar ook niet-leden, zijn van harte welkom. In Rogat bestaat de mogelijkheid om wat te eten of te drinken. De deelname is gratis, maar een gift wordt bijzonder op prijs gesteld.U kunt starten tussen 13.30-15.00 uur vanaf het marktplein (Bergerslag) in Staphorst. Doe mee, want fietsen is gezond, dus kom 2e Pinksterdag naar het marktplein. Voor informatie kunt u bellen met Roelof Talen, tel. 06-48049668. 


Presentatie Landschapelementen 

Op maandag 9 mei 2016 zal de maandelijke ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden. De aanvang is om 20.00 uur en iedereen is welkom bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Na de pauze geeft Robert Pater, adviseur natuur en landschapsbeheer bij Landschap Overijssel, een presentatie over verschillende types landschapselementen, de functies die ze vanuit de ontstaansgeschiedenis hadden en de waarde en functie die ze nu hebben. Iedereen is weer welkom.

Natuur Zwartewatersklooster 

Op maandag 4 april 2016 is er een ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” bij KroKo MultiPunt aan de Heerenweg 42 in IJhorst, aanvang 20.00 uur.Na het huishoudelijk gedeelte en een pauze zullen om ± 21.00 uur de hobbyfotografen Gerrit de Jonge en Tonny Valk een presentatie geven over de natuur van Zwartewatersklooster. Iedereen is van harte welkom.

Vleermuizen  

Zaterdagmiddag 12 maart a.s. organiseert de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer een  activiteit.We gaan het deze middag  hebben over vleermuizen. Theo Douma komt hierover vertellen en dingen laten zien.Plaats: Inforuimte Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5, Punthorst, tijd: 13.30 uur. Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen hier € 1,- voor. Opgave is niet nodig.Voor eventuele informatie:h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel.nr. 0522-441858 of m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel.nr. 0522-443224


Algemene ledenvergadering 

Op maandag 7 maart 2016 wordt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.

Tijdens deze algemene ledenvergadering zullen onder andere de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris worden behandeld.
Na de vergadering en de daarop volgende pauze geeft Jan Vos een presentatie over de natuurreizen, die de afgelopen 22 jaar elke 2 jaar door deze vereniging zijn georganiseerd. In deze periode zijn reizen naar Oost-Europese landen gemaakt, waaronder 2x naar Oost-Polen bij het Bialowiskie Nationaal Park en omstreken. Diverse andere Nationale Parken in West-Polen zijn in deze jaren bezocht en ook Duitsland (Müritz), Hongarije (Orsegi) en verder een aantal regio’s in Tsjechië. Ook dit jaar wordt laatstgenoemd land met een bezoek vereerd, nu bij de Oostenrijkse grens met Nationale parken Podijy/Thayatal.
Het belooft een leuke presentatie te worden, waar iedereen weer van harte welkom is.

Wereldnatuurfonds  

Zaterdagmiddag 6 februari 2016 organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een activiteit. Deze middag wordt verzorgd door een vrijwilliger van het Wereldnatuurfonds en door Greetje Kroonenburg.  Plaats en tijd: inforuimte Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur. Voor leden is het gratis, niet leden betalen hier € 1,-- voor. Opgeven kan tot en met 2 februari a.s. Voor eventuele informatie kan contact opgenomen worden met: h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl / tel. nr. 0522-441858 of m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl / tel. nr. 0522-443224.


Op zoek naar de Keizerarend in Georgië  

Op maandag 1 februari 2016 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKoMultipunt, Heerenweg 42 te IJhorst.Na de vergadering en de daarop volgende pauze geeft Arnold Lassche, coördinator van de werkgroep Roofvogels en Uilen om ± 20.45 een lezing over Georgië, dat hij in maart 2015 voor de 4e keer heeft bezocht met een tweetal vogelvrienden, op uitnodiging van de Georgische Vogelbescherming.Het doel van deze reis was om onder leiding van een gids nesten en territoria van de zeldzame Keizerarend in het zuidoosten van Georgië te inventariseren. Lassche is opnieuw onder de indruk geraakt van de indrukwekkende landschappen en de prachtige natuur in dit land en wil dit graag met u delen. U maakt kennis met (bewoners van) de steppes en het Nationaal Park Vashlovani op de grens met Azerbeidzjan. Ook worden beelden getoond van de bergen in de Hoge Kaukasus in het noorden van Georgië waar Lassche in augustus 2014 heeft gewandeld. Kortom, een avond waarin u opnieuw kunt genieten van landschappen, natuur en mensen in Georgië! Iedereen is van harte welkom.


Film- en quizmiddag voor de jeugd 

Zaterdag 9 januari 2016 organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen Weer” van de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” haar eerste activiteit van dit jaar.
We gaan een film kijken en een quiz/spel doen en de nieuwe programma’s voor 2016 worden uitgereikt.
Plaats en aanvang: Inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur. Voor leden is de toegang gratis, niet leden betalen hiervoor € 1,--. Opgave is niet nodig.
Voor eventuele informatie:
h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel.0522-441858 of
m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel. 0522-443224.


Presentatie "Zwerven in de natuur” 

Op maandag 4 januari 2016 zal de eerste ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” in 2016 worden gehouden. Dit is tevens de nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging. De aanvang is om 20.00 uur en iedereen is welkom bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. 
Na de pauze geeft Jan van Marle van de Plantenwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging "Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een presentatie: "Zwerven in de natuur”.
Kom naar deze gezellige nieuwjaarsbijeenkomst met koffie en knieperties op maandagavond 
4 januari a.s. bij Kroko Multipunt.

Eindejaarsplantenjacht

FLORON organiseert voor de tweede maal een Plantenjacht in een ogenschijnlijk onmogelijk periode, namelijk midden in de winter. Van vrijdag 25 december tot zondag 3 januari gaan plantenliefhebbers overal in Nederland op zoek naar bloeiende planten. We zijn benieuwd hoeveel verschillende planten er dan nog in bloei staan en welke bloeiende plant het meest wordt gezien. De herfst van 2015 is zeer mild geweest. Wanneer het warme weer aanhoudt dan kunnen er in de decembermaand nog allerlei bloeiende planten worden gevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om soorten die bij het uitblijven van nachtvorst de bloei nog wat weten te rekken of om soorten die het hele jaar door bloeiend te vinden zijn. En als het weer echt meezit dan beginnen mogelijk ook de echte voorjaarsbloeiers al wat eerder te bloeien op een zonnig en beschut plekje. Er valt dus ook in december, voor wie er oog voor heeft, nog van alles bloeiend waar te nemen.De Eindejaarsplantenjacht is een mooie aanleiding om na een overdadige brunch erop uit te trekken en de bloeiende planten te noteren die je tegenkomt in het bos, op de hei of tijdens een blokje rond in stad of dorp. Ook in je tuin kunnen bloeiende planten aanwezig zijn. Maak een wandeling van een uur en noteer alle nog bloeiende plantensoorten. Geef dat lijstje door op www.plantenjacht.nl. Iedereen kan hieraan meedoen.Bloeiende planten, struiken en bomen zoeken in De Wijk. Dat kan samen met de Plantenwerkgroep van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. Wij gaan dan op woensdag 30 december a.s. wandelen op landgoed Dickninge. We lopen, afhankelijk van het weer en interesse van deelnemers, 1 of 2 rondjes van een uur.Verzamelen om 10.00 uur bij het witte hek op Dickninge, Schiphorsterweg 44, 7957 NV De Wijk.Informatie: Jan Paasman, tel. 0523-657371, e-mail: plantenwerkgroep@home.nl.


Info-avond natuur-/cultuurreis Tsjechië

Op 22 december a.s. is de informatie-avond over de natuur-/cultuurreis 2016, die Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” organiseert naar Tsjechië. U bent van harte welkom om 20.00 uur bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Deze 9-daagse natuur-cultuurreis vindt plaats in de week van Hemelvaartsdag, van vrijdag 29 april tot en met zaterdag 7 mei 2016. Reisdoel is het zuiden van Tsjechië, waar het Nationaal Park Podyji is gelegen, tegen de grens met Oostenrijk. Dit park, in Oostenrijk overlopend in Nationaal Park Thayatal, is een riviervallei, waar de Dye doorheen stroomt. Dit gebied is rijk aan natuur en cultuur, met een grote diversiteit aan planten en dieren. In deze regio staat een aantal dorpjes op de Unesco werelderfgoedlijst. Verder zijn er mooie kastelen en kerken te bewonderen. Voor het verblijf is voor hotel U Divadla in Znojmo gekozen. Meer informatie, kijk dan op www.natuurbeschermingsvereniging.nl, onder "Natuurreizen”. 


Presentatie over Bomen 

Op maandag 7 december 2015 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Na de vergadering en de daarop volgende pauze geeft Evert Rolleman een presentatie over bomen: "Bomen breed”. De presentatie gaat over bomen in de breedste zin van het woord, waarbij de invloed van de boom op de leefwereld om ons heen met de mens aan de ene en de natuur aan de andere kant wordt besproken. Daarnaast wordt gekeken naar toepassingen van bomen in cultuur en kunst. 
Het belooft een interessante presentatie te worden, waar iedereen weer van harte welkom is.

Natuur-/cultuurreis Tsjechië 

Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” organiseert in 2016 een 9-daagse natuurreis naar Tsjechië. Deze reis vindt plaats in de week van Hemelvaartsdag, van vrijdag 29 april tot en met zaterdag 7 mei 2016. Reisdoel is het zuiden van Tsjechië, waar het Nationaal Park Podyji is gelegen, tegen de grens met Oostenrijk. Dit park, in Oostenrijk overlopend in Nationaal Park Thayatal, is een riviervallei, waar de Dye doorheen stroomt. Dit gebied is rijk aan natuur en cultuur, met een grote diversiteit aan planten en dieren. In deze regio staat een aantal dorpjes op de Unesco werelderfgoedlijst. Verder zijn er mooie kastelen en kerken te bewonderen. Voor het verblijf is voor hotel U Divadla in Znojmo gekozen. Meer informatie, kijk dan op www.natuurbeschermingsvereniging.nl, onder "Natuurreizen”, waar tevens het aanmeldingsformulier is te vinden. Ook kunt u contact opnemen met coördinator Jan Vos, tel.nr. 0522-441858.

Het conceptprogramma is te vinden op de pagina 'Natuurreizen'.


Timmermiddag voor de jeugd

Zaterdagmiddag 21 november a.s. organiseert de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de jaarlijkse knutselmiddag.
Dit jaar kunnen de kinderen een insectenhotel timmeren. De kinderen moeten zelf een hamer en een knipschaar voor takken meenemen.
Aanvang om 13.30 uur bij de inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst. Voor leden is dit gratis, niet-leden betalen € 2,50.
Opgave is noodzakelijk en kan tot en met 19 november liefst per mail: h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl of m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl  of telefonisch: 0522-441858/0522-443224.

Presentatie wadlopen 

Op maandag 2 november 2015 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.
Na de vergadering en de daarop volgende pauze geeft René Koller om ongeveer 20.45 uur een presentatie over wadlopen. Koller heeft zo’n 500 wadlooptochten naar verschillende Waddeneilanden gemaakt in de 37 jaar dat hij deze hobby uitoefent. 
Het belooft een leuke presentatie te worden, waar iedereen weer van harte welkom is.

Heidezuivering

Zaterdag 24 oktober 2015 organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de tweede heidezuivering van dit jaar in boswachterij Staphorst. De leden van de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” zullen ook weer actief meedoen. Ouders en kinderen worden uitgenodigd om te helpen de heide vrij te houden van opschietende struiken en bomen. Ter plaatse wordt uitgelegd, wat de werkwijze is en waarom het zuiveren van de heide noodzakelijk is. De Prins Mauritsschool komt helpen met groep 7 met zoveel mogelijk ouders als begeleiders. 
De plaats van samenkomst is het heideterrein tussen de Vijverweg en de noordelijke parkeerplaats bij de vijver. De start is om 9.00 uur en om 12.00 uur wordt weer voor heerlijke snert gezorgd. Aan het eind van de heidezuivering wordt onderwijswethouder De Jong verwacht om alle deelnemende kinderen een diploma "Heidezuivering” uit te reiken en de Prins Mauritsschool een certificaat van "Heidezuivering” te overhandigen. 
De natuur en Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” rekenen op u.
Voor informatie: N. Gosker, tel.nr. 0522-260670.


Paddenstoelenexcursie 

Zaterdagmiddag 10 oktober a.s. organiseert de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer een activiteit.
De groep gaat het bos in om van alles te weten te komen over paddenstoelen. Het is handig om een klein spiegeltje mee te nemen.
Daarna worden er broodjes gebakken bij de vuurkorf.
Plaats: verzamelen bij de inforuimte SBB, Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur. Voor leden is het gratis, niet leden betalen hier € 1,-- voor. Opgave is niet nodig. Voor eventuele informatie:
j.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel. 0522-441858 of
m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl,tel. 0522-443224.


Heidezuivering 

Op zaterdag 19 september jl. zijn vrijwilligers van Natuurbeschermingsvereniging en de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van deze vereniging heel druk geweest met de heidezuivering. Ondanks het trieste en natte weer waren er toch nog 18 volwassenen en 17 kinderen gekomen. En dit was ook een hele gemotiveerde groep. Samen hebben ze een groot stuk heide van bomen en struiken ontdaan. Iedereen heeft weer genoten van koffie en drinken, verzorgd door Jaap Padding en na afloop was er natuurlijk weer de traditionele snert met broodjes, verzorgd door de fam. Vos Het was een heel geslaagde morgen, met dank aan alle vrijwilligers.

Foto's staan in het foto-album.


14e Overijssels Vogelaarsdag

Op zaterdag 7 november 2015 wordt de 14e Overijssels Vogelaarsdag georganiseerd. 

Thema: Vogels in de IJsseldelta

Voor meer informatie: Uitnodiging Vogelaarsdag 2015.pdf

De uiterste datum van aanmelden is in tegenstelling tot de 1e uitnodiging tot 31 oktober a.s.

Heidezuivering

Zaterdag 19 september 2015 zal de eerste heidezuivering van dit jaar in boswachterij Staphorst gehouden worden. Iedereen kan hieraan weer meehelpen. Om onze mooie heide te behouden, is het heel belangrijk om bomen en struiken uit het heidegebied te verwijderen. Anders wordt het weer gewoon bos en dat zou toch heel jammer zijn. De leden van de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” zullen ook weer actief meehelpen, maar ook jeugd, die geen lid is, kan meehelpen. Echter volwassenen, b.v. ouders van de jeugd die komt, wordt gevraagd om de jeugd te begeleiden. 

De plaats van samenkomst is het heideterrein tussen de Vijverweg en de noordelijke parkeerplaats bij de vijver. De start is om 9.00 uur en het duurt tot 12.00 uur.
Voor tussentijds koffie/drinken en na afloop weer heerlijke snert wordt gezorgd.
Voor zowel volwassenen als kinderen is gereedschap aanwezig. 
De natuur en Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” rekenen op u.
Voor informatie: E. Rolleman, tel.nr. 0522-442549.


Presentatie over orchideeën 


Op maandag 7 september 2015 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 te IJhorst.

Na de vergadering en de daarop volgende pauze geeft orchideeënkenner Hans Dekker een presentatie: "De comeback van de orchidee”.
Dankzij natuurbeheer en herstel van de natuurlijke waterhuishouding is de orchidee in Noord-Nederland bezig met een comeback.
Dekker gaat in op orchideeënrijke landschappen en geeft tips voor orchidee-wandelingen.
Ook heeft Dekker recent een boek uitgebracht over de orchideeën in onze windstreken: Orchideeën in Noord-Nederland, Parels van onze natuur. 
Tevens is Dekker medeauteur van Paarse Pracht, een standaardwerk van de heidelandschappen in Drenthe.
Het belooft een interessante presentatie te worden, waar iedereen weer van harte welkom is.


Wateronderzoek door jeugd  

Zaterdagmiddag 22 augustus a.s. organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” weer de eerste activiteit na de zomervakantie. De jeugd gaat onderzoeken wat er allemaal gevonden kan worden in een waterpoel van De Zonnehorst met behulp van schepnetjes. Plaats: verzamelen bij de ingang van het biologisch dynamisch bedrijf "De Zonnehorst”, Evenboersweg 28 in Punthorst om 13.30 uurVoor leden is deze activiteit gratis, maar niet-leden betalen € 1,-. Opgave is niet nodig.Voor eventuele informatie:j.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel.nr. 0522-441858 of m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel.nr. 0522-443224.


Vleermuizenexcursie Dickninge

Op maandag 1 juni a.s. houdt Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de laatste ledencontactvergadering voor de zomerperiode. Traditiegetrouw is er een excursie, dit keer na de vergadering. Deze vindt plaats bij KroKo MultiPunt, Heerenweg 42 in IJhorst en de aanvang is 20.00 uur.

Hierna is er een vleermuizenexcursie bij landgoed Dickninge onder leiding van de coördinator van de werkgroep Zoogdieren, Theo Douma.

Iedereen is welkom op 1 juni a.s. 


Fietsen op 2e Pinksterdag

Op 2e Pinksterdag, maandag 25 mei a.s. organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de jaarlijkse fietstocht. Er is weer een leuke natuurtocht uitgezet door de omgeving. Deze heeft een lengte van ± 37 km en leden, maar ook niet-leden, zijn van harte welkom. De deelname is gratis, maar een gift wordt bijzonder op prijs gesteld.U kunt starten tussen 13.00-14.30 uur vanaf het marktplein (Bergerslag) in Staphorst. Fietsen is gezond, dus kom 2e Pinksterdag naar het marktplein en doe mee. Voor informatie kunt u bellen met Roelof Talen, tel. 06-48049668.


Jaarlijkse busreis jeugd natuurbescherming

Zaterdag 27 juni 2015 is de jaarlijkse busreis van de jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging ”IJhorst-Staphorst e.o.” Dit jaar gaat de reis naar het Nationale Park "De Hoge Veluwe”. De bus vertrekt om 8.30 uur van het marktterrein (Bergerslag) in Staphorst. Iedereen moet z’n eigen eten en drinken meenemen. De kosten zijn € 10,-- voor leden en € 15,-- voor niet-leden.

Opgave graag zo spoedig mogelijk per mail of telefoon bij: h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl / telefonisch: 0522-441858; m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl / telefonisch: 0522-443224.

Inhuldiging aalstal  

Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” heeft een aalstal in de Reest, nabij de pastorie van de Protestantse kerk in IJhorst, gereconstrueerd. Een aalstal is een vanginrichting voor het vangen van aal (paling) en andere vissoorten. De gereconstrueerde aalstal is precies op de plaats gebouwd waar eeuwenlang een aalstal heeft gefunctioneerd. Die aalstal behoorde tot 1794 tot de havezate Dunningen. De aalstal werd aanvankelijk aan de kerk verpacht maar, bij de ontbinding van de havezate, aan de kerk verkocht. De inkomsten uit de aalstal vormden een aanzienlijk deel van het inkomen van de dominee. De gereconstrueerde aalstal zal op 6 mei om 16.00 uur worden ingehuldigd door de burgemeester van Staphorst Joop Alssema, loco dijkgraaf van het waterschap Reest en Wieden Hans Pereboom en dominee Henk de Ruiter. De eerst gevangen vis zal daarbij door de burgemeester en de dijkgraaf aan de dominee worden overhandigd. Sportvisserij Oost Nederland zal daarbij assisteren.  Het is de bedoeling dat de aalstal mede een functie gaat vervullen bij het visserijkundig onderzoek. 

 

Kievitsbloemexcursies Staatsbosbeheer uitgesteld

De kievitsbloemexcursies naar natuurgebied De Brommerd bij Hasselt zijn als gevolg van het slechte weer en het hoge water een week uitgesteld.

De weersomstandigheden remmen de groei, waardoor de bloemen later in bloei komen.
De excursies vinden nu plaats van woensdag 22 tot en met 25 april. 
Zowel ’s morgens als ’s middags is er een vaar-wandelexcursie naar de bloemen.
‘s Morgens is het vertrek per boot vanaf de Kalkovens en ’s middags vanaf infocentrum Hasselt Marketing aan de Kaai 5 in Hasselt.
De kosten bedragen € 20,- per persoon.
Men dient te reserveren bij de Stichting Hanzestad Hasselt Marketing, telefoonnummer 038-4773794 of email info@hanzestadhasselt.nl per adres De Kaai 5, 8061 GD Hasselt.

Albert Corporaal over Staphorster Polder

Op maandag 13 april 2015 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKoMultipunt, Heerenweg 42 te IJhorst.

Na de vergadering en de daarop volgende pauze komt Albert Corporaal vertellen over de geschiedenis van het gebied dat we nu kennen als de Staphorster Polder. Hierin liggen de Olde Maten, een groot gebied dat het grootste Europese laagveengebied vormt, samen met de Wieden, Weerribben en de Rottige Meenthe. Hij vertelt over de historie, beginnend in de Middeleeuwen, maar hij neemt ons ook mee naar de toekomst. De Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten beheert dit gebied voor Staatsbosbeheer en doet samen met haar ruim 160 leden het dagelijkse beheer ervan. Hoe zal het de weidevogels vergaan, de vele bijzondere planten en dieren, nadat het gebied volledig ingericht is naar de eisen die aan dit gebied gesteld worden.
Corporaal schetst hoe het gebied er over een tiental jaren uit zal zien, maar er zit natuurlijk wel wat ‘koffiedik’ in dit verhaal. Iedereen is weer van harte welkom.


Voorjaarsschoonmaak in bos


Op zaterdag 21 maart 2015 wordt om 9.00 uur door burgemeester Alssema van Staphorst het startschot gegeven voor de jaarlijkse schoonmaakdag in Boswachterij Staphorst bij de inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst. 

Deze schoonmaakdag wordt in Staphorst georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. Leden van jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” zullen actief meehelpen bij deze schoonmaakactie in de boswachterij. Ook andere kinderen zijn van harte welkom om mee te helpen om uit Boswachterij Staphorst veel zwerfvuil te verwijderen. Ook volwassenen, die deze jonge mensen willen begeleiden, zijn van harte welkom. 
Alle benodigde materialen en ook veiligheidshesjes van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” zijn aanwezig. Na afloop om ongeveer 12.00 uur zijn er weer lekkere broodjes en drinken. We hopen op een grote opkomst van kinderen en vooral ook volwassenen.
Voor informatie: Evert Rolleman, tel. 0522-442549.


Algemene ledenvergadering


Op maandag 2 maart 2015 houdt Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de jaarlijkse Algemene ledenvergadering bij KroKo MultiPunt aan de Heerenweg 42 in IJhorst. Attentie: Aanvang is om 19.30 uur.

Tijdens deze algemene ledenvergadering zullen onder andere de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris worden behandeld.
Na de pauze zal zoogdierenthousiasteling en muizenonderzoeker Guido Lek een presentatie verzorgen over zoogdieren. In deze presentatie zal Lek enthousiast vertellen over de natuurhistorie van zoogdieren, gecombineerd met verhalen uit het veld en nachtelijke opnamen. 
Iedereen is van harte welkom bij Kroko Multipunt. 


Uilen

Zaterdagmiddag 14 februari a.s. organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen Weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een middag over uilen. Arnold Lassche, coördinator van de werkgroep Roofvogels en uilen van deze vereniging komt deze middag wat vertellen over uilen. Daarna gaan we nog een uiltje timmeren. Neem daarom een hamer mee. Plaats: Inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur.
Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen hier € 1,-- voor. Opgave is niet nodig.
Voor eventuele informatie:
h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl; tel. nr.: 0522-441858.


Lezing over natuur in Wit-Rusland


Op maandag 2 februari 2015 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKoMultipunt, Heerenweg 42 te IJhorst.

Na de vergadering en de daarop volgende pauze geeft Arnold Lassche, coördinator van de werkgroep Roofvogels en Uilen om ± 20.45 een lezing over Wit-Rusland, dat hij in april/mei 2014 heeft bezocht. Een land dat bij velen bekend staat als ‘de laatste dictatuur van Europa’. Maar dit land is precies het middelpunt van Europa. En het herbergt een enorme rijkdom aan natuur en biedt schitterende landschappen. Lassche neemt ons mee naar het laatste oerbos van Europa, het Nationaal Park Bialowieza, gelegen op de grens met Polen. Ook krijgen we beelden te zien van de rivier de Pripyat op de grens met Oekraïne. Een gebied waar het nog wemelt van de weide- en moerasvogels. De rivier de Pripyat wordt vanwege de enorme stromingsvlaktes wel de Amazone van Europa genoemd. Sommigen vergelijken deze rivier ook wel met onze IJssel van honderden jaren geleden, toen er nog geen dijken waren aangelegd. Iedereen is weer van harte welkom.


Beekherstel Reest door waterschap

Op maandag 1 december 2014 zal de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden bij KrokoMultipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Aanvang is om 20.00 uur. Na de pauze om ongeveer 20.45 uur zal Jeroen Visser, projectleider bij het waterschap Reest en Wieden, ons komen vertellen over het beekherstel van de Reest. Visser doet dat aan de hand van tal van kaarten en beelden.

Genoemd waterschap investeert miljoenen in het beekherstel, waardoor het mogelijk is om bij extreme neerslag in het beekdal 1,2 miljoen m3 water vast te houden. Mede hierdoor wordt het risico op wateroverlast in het benedenstroomse Meppel veel kleiner. 
De investering beoogt ook het verder verbeteren van de waterkwaliteit en het ophogen van de grondwaterstand. Het beekdal krijgt zo zijn natuurlijke kwaliteiten weer terug.
Ook benieuwd naar het beekherstel, kom dan op 1 december a.s. naar Kroko Multipunt.


NATUURBESCHERMINGSVERENIGING STELT STINZENFLORA OP DICKNINGE VEILIG
 
Het landgoed Dickninge is landelijk bekend om zijn grote hoeveelheid stinzenflora, in het bijzonder de holwortel. Maar ook sneeuwklokje, bosanemoon en boshyacint komen hier in groten getale voor. Het zijn allemaal voorjaarsbloeiers die in lang vervlogen tijden hier naartoe zijn gehaald en vervolgens zijn verwilderd. In het vroege voorjaar is er op Dickninge  een zee van witte, paarse en roze bloemen te zien; een feest voor het oog.

De laatste jaren is de stinzenvegetatie in de knel gekomen, doordat bij onderhoud grote hoeveelheden takken zijn blijven liggen. De vegetatie dreigde daardoor te verstikken.
Ook opslag van met name de noorse esdoorn vormt een probleem, omdat te weinig daglicht tot de stinzenflora kan doordringen.
Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” heeft, in goed overleg met rentmeester Erdbrink, het probleem aangepakt. Een tiental actieve leden van deze vereniging heeft zaterdag 15 november een deel van de stinzenflora geschoond. Takken zijn verwijderd en opslag weggezaagd. Het belooft komend voorjaar weer een mooi bloemenfeest te worden.
De natuurvereniging heeft de ambitie om ook de komende jaren andere delen van de stinzenvegetatie veilig te stellen.

Nestkastjes timmeren 

Zaterdagmiddag 22 november a.s. organiseert de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van de Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een  knutselmiddag. We gaan deze middag kijken wie het mooiste nestkastje kan timmeren en versieren. Graag zelf een hamer, meetlint, zaag en eventueel een nijptang meenemen. Ook spullen voor het versieren mag je meenemen. Aanvang: 13.30 uur.

Plaats: Let op: werkplaats bij Jan Nijboer, Industrieweg 27a, Staphorst.
Kosten voor niet-leden € 2,50 en voor leden is deze activiteit gratis.
Opgave is noodzakelijk, graag voor 18 november liefst per mail bij:
h.vos@natuurbeschermingsvereniging,  tel. 0522-441858 of m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel. 0522-443224.


Klein maar fijn


Op maandag 3 november 2014 zal de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Aanvang is om 20.00 uur. 

Na de pauze houdt Geert de Vries een presentatie over de natuur van kleinschalige landschapselementen, die zal worden ondersteund met prachtige foto’s. Onder de titel "Klein maar fijn” zal hij een boeiend verhaal houden over hoe verschillende planten en dieren kleinschalige landschapselementen in een beekdal gebruiken. Het verhaal is toegespitst op het Reestdal. De Vries is een bekende Drentse veldbioloog en natuurfotograaf.
Iedereen is op 3 november a.s. welkom bij Kroko Multipunt.
 

Speurtocht voor de jeugd 

Zaterdagmiddag 25 oktober organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. een leuke speurtocht in het bos met opdrachten.

Plaats: we verzamelen bij de inforuimte van Staatsbosbeheer, Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur.
Voor leden is het gratis, niet leden betalen hier € 1,-- voor. Opgave is niet nodig.
Voor eventuele informatie:
h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl, tel. 0522-441858 of
m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl, 0522-443224.


Heidezuivering: burgemeester op bezoek

Zaterdagmorgen 11 oktober werd de tweede heidezuivering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” en de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van dit jaar georganiseerd.

Het weer was subliem en de opkomst ook. Er waren 20 kinderen en 25 volwassenen.
Ook Niek Gosker was er met z'n pony's, zodat de kinderen een ritje konden maken met de ponywagen. En wat het belangrijkste is, er is een groot stuk hei bij de Zwarte Venen aangepakt. Zelfs de burgemeester van Staphorst kwam nog even kijken. 
Na afloop was er uiteraard weer de dik verdiende snert. Het was een bijzonder geslaagde morgen, met heel veel dan aan alle vrijwilligers.


Heidezuivering

Zaterdag 11 oktober 2014 zal de tweede heidezuivering van dit jaar in boswachterij Staphorst gehouden worden. En iedereen is weer welkom om mee te helpen om onze mooie heide te behouden.  Om dit te realiseren is het belangrijk om bomen en struiken uit het heidegebied te verwijderen. Anders ontstaat een bosgebied, ook mooi, maar geen mooie paarse heide meer. De leden van de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” zullen ook weer actief meehelpen, maar ook jeugd, die geen lid is, kan meehelpen. Echter volwassenen, b.v. ouders van de jeugd die komt, wordt met nadruk gevraagd om de jeugd te begeleiden. 

De plaats van samenkomst is bij de "Zwarte Venen” (de zgn. schaatsvijver): vanaf de Herenweg de Schotsweg op en dan het eerste zandpad rechts. De start is om 9.00 uur. Tijdens de pauze is er koffie/thee en drinken en na afloop om ongeveer 12.30 uur is er weer heerlijke snert. Voor de kinderen is er een mogelijkheid om een rondrit met een ponywagentje te maken, onder begeleiding van de heer N. Gosker.
De natuur en Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” rekenen op u.
Voor informatie: E. Rolleman, tel.nr. 0522-442549.


Presentatie over de ringslang


Op maandag 6 oktober 2014 zal de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” worden gehouden bij Kroko Multipunt, Heerenweg 42 in IJhorst. Aanvang is om 20.00 uur. 

Na de pauze, om ongeveer 20.45 uur, geeft Ingo Janssen een presentatie over de ringslang. Janssen gaat uitgebreid in op het leefgebied van deze prachtige niet-giftige slang. In het bijzonder behandelt hij de relatie tussen de ringslang en de mens en wat we kunnen doen om de leefomgeving te verbeteren, zoals aanleg van broedhopen. En komt de ringslang in Staphorst voor? Ingo Janssen is bioloog, met als specialisatie ringslang ecologie, en werkzaam bij RAVON en als landelijk coördinator Meetnet Reptielen. Iedereen is op 6 oktober a.s. welkom bij Kroko Multipunt.


Heidezuivering met ponywagen


Op zaterdag 13 september jl. zijn vrijwilligers van Natuurbeschermingsvereniging en de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van deze vereniging heel druk geweest om een groot stuk heide van bomen en struiken te ontdoen. Dit keer waren er 15 volwassenen en 5 kinderen. Het weer was prima en ondanks de relatief lage opkomst, als gevolg van de vele activiteiten in en om Staphorst, is er veel werk verzet. Ook was Niek Gosker aanwezig om te helpen met zijn ponywagen. En de kinderen mochten af en toe mee om een ritje te maken (zie foto), wat ze geweldig vonden.

Iedereen heeft weer genoten van koffie en drinken en na afloop was er natuurlijk weer de traditionele snert. Het was een heel geslaagde morgen, met dank aan alle vrijwilligers.

  

HEIDEZUIVERING

Zaterdag 13 september 2014 zal de eerste heidezuivering van dit jaar in boswachterij Staphorst gehouden worden. Iedereen kan hieraan weer meehelpen. Om onze mooie heide te behouden, is het heel belangrijk om bomen en struiken uit het heidegebied te verwijderen. Anders wordt het weer gewoon bos en dat zou toch heel jammer zijn. De leden van de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” zullen ook weer actief meehelpen, maar ook jeugd, die geen lid is, kan meehelpen. Echter volwassenen, b.v. ouders van de jeugd die komt, wordt met nadruk gevraagd om de jeugd te begeleiden. 

De plaats van samenkomst is bij de "Zwarte Venen” (de zgn. schaatsvijver): vanaf de Herenweg de Schotsweg op en dan het eerste zandpad rechts. De start is om 9.00 uur. Tijdens de pauze is er koffie/thee en drinken en na afloop om ongeveer 12.30 uur is er weer heerlijke snert. Voor de kinderen is er een mogelijkheid om een rondrit met een ponywagentje te maken, onder begeleiding van de heer N. Gosker.
De natuur en Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” rekenen op u.
Voor informatie: E. Rolleman, tel.nr. 0522-442549.Natuurreis naar West-Hongarije

Zaterdag 31 mei jl. zijn de 22 deelnemers aan de 9-daagse reis naar West-Hongarije, bij de grens met Oostenrijk/Slovenië, weer in Staphorst teruggekomen. 

Op vrijdag 23 mei vertrok de bus om 8.00 uur ’s morgens vanuit IJhorst via Oostenrijk naar Hongarije, waar op zaterdag 24 mei om 18.00 uur het einddoel Hotel Denis in Lenti was bereikt. In dit zeer prettige hotel verbleef de groep de hele week. Het gebied is aantrekkelijk, omdat hier het Nationale Park Őrségi is gelegen. Het NP is 20.000 ha groot waarvan 1.500 ha privaat wordt beheerd. Het gehele park valt onder Natura 2000. Het glooiende landschap wordt doorsneden door verschillende beken en telt veel natuurlijke, maar ook kunstmatige meertjes. Om het land te kunnen beschermen tegen aanvallen vanuit het westen zijn de verschillende kernen van de dorpen op de vele heuvels gevestigd, waarbij ze als grenswachters dienden. Deze speciale structuur is goed behouden gebleven en is door de groep bezichtigd in het dorp Szalafő, waar de laatste inwoner in 1970 is overleden en wat nu een openluchtmuseum is. Ook aan de beroemde klokkentoren in Pankasz is een bezoekje gebracht. Dergelijke torens staan in veel dorpen waar geen kerk aanwezig is. Omdat in deze streek de grond geen goede mogelijkheden bood voor landbouw, zijn vooral pottenbakken, bijenteelt en bosbouw een bron van inkomsten. Ook een pottenbakkerij is met een bezoekje vereerd en velen hebben hier een leuk souvenirtje gekocht. Een tochtje met een smalspoorbaan, gecombineerd met een prachtige fietstoer viel ook zeer in de smaak, waarbij de lunch bestond uit heerlijke Hongaarse goulashsoep met een Hongaarse cake (met maanzaad) als nagerecht, allemaal verzorgd door Hotel Denis. Ook is nog een fietstocht gemaakt, waarbij de grens met Slovenië werd gepasseerd en een mooi stuwmeer werd aangedaan. Het plaatsje Kőszeg bij de Oostenrijkse grens wordt de parel van Hongarije genoemd om zijn grote aantal bezienswaardige gebouwen en was een bezoek meer dan waard, met tevens een wandeling door de bergen van Kőszeg, waarbij de bijzondere plant, genaamd bijenblad is gezien. De gele lelie en wolfsklauw zijn eveneens waargenomen, evenals verschillende orchideeën. Als bijzondere vogels kunnen de bijeneter genoemd worden, waarvan een broedkolonie is gezien en de kuifleeuwerik.  Ook deze natuurreis was weer bijzonder geslaagd, mede dank zij de leiding van de deskundige gids Zsófia van Nationaal Park Őrségi. Het weer heeft ook meegewerkt, want het was bijna de hele week droog, zonnig weer met temperaturen rond 25 °C. 

 Excursie Vlindertuin 

 

Zaterdag 14 juni organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een excursie naar de vlindertuin in Havelte.
Het vertrek is om 13.00 uur van het marktterrein (Bergerslag) in Staphorst. Kosten zijn voor leden € 2,--, niet-leden betalen € 4,--. Er zijn nog wat extra auto’s nodig voor het vervoer naar de vlindertuin; wie wil rijden kan zich hiervoor aanmelden.
Opgeven kan tot 4 juni per mail of telefonisch: h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl of telefonisch: 0522-441858 of m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl of telefonisch: 0522-443224. Hier kunt u ook terecht voor informatie over deze excursie. 

Excursie door Olde Maten

Op maandag 2 juni a.s. houdt Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de laatste ledencontactvergadering voor de zomerperiode. Traditiegetrouw is er een excursie, voorafgaand aan het huishoudelijk gedeelte. De vergadering vindt dan ook op een andere locatie plaats, namelijk op het adres Zwartewaterkloosterweg 1, 7954 PA  Rouveen.
De excursie, ook vanuit deze locatie, gaat door de Olde Maten. Het is verstandig om laarzen aan te trekken.
Iedereen is welkom op 2 juni a.s. om 20.00 uur op bovengenoemd adres. 


Fietsen op 2e Pinksterdag

Op 2e Pinksterdag, maandag 9 juni a.s. organiseert Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de jaarlijkse fietstocht. Er is weer een leuke route uitgezet door de omgeving. Deze heeft een lengte van ± 45 km en leden, maar ook niet-leden, zijn van harte welkom. De deelname is gratis, maar een gift wordt bijzonder op prijs gesteld.
U kunt starten tussen 13.00-14.30 uur vanaf het marktplein (Bergerslag) in Staphorst. 
Fietsen is gezond, dus kom 2e Pinksterdag naar het marktplein en doe mee. Voor informatie kunt u bellen met Roelof Talen, tel. 06-48049668.

GPS-ontvangers voor nestkastcontrole en ringonderzoek 

Zaterdagmiddag 5 april jl. was het zover. Sandra Arends van de Rabobank Staphorst-Rouveen mocht de werkgroepen Nestkastonderzoek en Ringonderzoek van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de GPS-ontvangers overhandigen, waarvoor de gelden beschikbaar waren gesteld door het Coöperatiefonds van genoemde bank. Namens de vereniging werd dit in ontvangst genomen door de voorzitter Jan Vos. Ook kinderen van de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” waren bij de uitreiking aanwezig. Een aantal van hen neemt aan de nestkastcontroles deel, die door de leden van de werkgroep Nestkastonderzoek in het voorjaar wekelijks worden uitgevoerd. Hierbij worden, op verschillende routes, de eieren, en later de jongen, in de nestkasten gecontroleerd op soort, aantal, ontwikkeling etc. De GPS-ontvangers zijn bedoeld om de nestkasten altijd goed terug te kunnen vinden, ook wanneer iemand een onbekende route moet lopen. De start van deze nestkastcontroles is overigens dit jaar op 12 april. Na de uitreiking heeft Arends nog het boek van het 50-jarig bestaan van de vereniging, genaamd "Van Heidezuiveraar tot Vogelaar”, van de voorzitter in ontvangst mogen nemen. Daarna mocht Arends de ontvanger testen door een nestkast in het bos te lokaliseren, hetgeen prima is gelukt.  


GPS-ontvangers voor nestkastcontrole en met de boswachter op pad 

Zaterdagmiddag 5 april 2014 gaat de jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” het bos in met boswachter Ruud Jonkers. Hij gaat wat vertellen over de natuur in het voorjaar en natuurlijk zal hij laten zien en horen wat er in het bos allemaal te beleven is. Daarbij zal hij ook vogelgeluiden laten horen. Voor leden is het gratis, niet leden betalen hier € 1,-- voor. Opgave is niet nodig. Voor eventuele informatie kan contact opgenomen worden met: h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl / tel. nr. 0522-441858 of

m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl / tel. nr. 0522-443224.
Ook starten binnenkort de nestkastcontroles weer, waarbij jeugdleden mee kunnen gaan met de nestkastcontroleurs. Om alle nestkastjes op de verschillende nestkastroutes goed te kunnen vinden, heeft Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” het verzoek tot een bijdrage voor GPS-ontvangers ingediend bij het Coöperatiefonds van de Rabobank. En dit verzoek is gehonoreerd. Voorafgaand aan de jeugdactiviteit, zal de werkgroep Nestkastonderzoek van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” deze GPS-ontvangers van de Rabobank in ontvangst mogen nemen. Plaats en tijd: inforuimte SBB, Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur.


Bos weer schoon


Burgemeester Alssema van Staphorst gaf zaterdagmorgen 15 maart 2014 het "startschot” voor de schoonmaakdag in de boswachterij Staphorst. De burgemeester gaf een motiverende speech ten beste, waar de kinderen en andere aanwezigen vol aandacht naar luisterden. Het weer op deze morgen was, ondanks de verwachting, prachtig. De 30 kinderen, die waren gekomen gingen in groepjes het bos in, onder begeleiding van 12 volwassenen. Er konden precies genoeg groepen samengesteld worden om alle routes op te schonen. En dit was zeker nodig, want er moest weer behoorlijk veel afval opgeruimd worden. Deze dag werd georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”, in samenwerking met Staatsbosbeheer en gesponsord door de gemeente Staphorst. Daardoor kon er ook weer gezorgd worden voor lekkere broodjes met drinken, waar gretig gebruik van werd gemaakt, na al dit harde werken. 

Na afloop bedankte boswachter Nico Arkes de kinderen voor hun inzet en gaf ze namens Staatsbosbeheer nog een presentje. Ook alle andere vrijwilligers worden nog heel erg bedankt voor de inzet.

 

 

 

Voorjaarsschoonmaak in bos

Op zaterdag 15 maart 2014 wordt om 9.00 uur door burgemeester Alssema van Staphorst het startschot gegeven voor de jaarlijkse schoonmaakdag in Boswachterij Staphorst bij de inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst. 

Deze schoonmaakdag wordt in Staphorst georganiseerd door Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”, in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Staphorst. Vooral de jeugdleden van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”, maar ook de kinderen van de dr. Maarten Lutherschool zullen actief meehelpen bij deze schoonmaakactie in de boswachterij. Ook andere kinderen zijn van harte welkom om mee te helpen om Boswachterij Staphorst weer te ontdoen van alle zwerfvuil. Ook zijn hierbij veel volwassenen, die deze jonge mensen willen begeleiden, van harte welkom. 
Alle benodigde materialen en ook veiligheidshesjes van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” zijn aanwezig. Na afloop om ongeveer 12.00 uur zijn er voor iedereen weer lekkere broodjes met drinken. We hopen op een grote opkomst van kinderen en vooral ook volwassenen.
Voor informatie: Evert Rolleman, tel. 0522-442549.Algemene ledenvergadering 

Op maandag 3 maart 2014 houdt Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” de jaarlijkse Algemene ledenvergadering bij KroKo MultiPunt aan de Heerenweg 42 in IJhorst. 

Hierin zullen onder andere de jaarverslagen van de penningmeester en de secretaris worden behandeld.
Na de pauze zal Peter van den Brandhof een presentatie geven over het weidevogelbeheer in het Staphorsterveld. Van den Brandhof is hiermee actief binnen de Agrarische Natuurvereniging Horst en Maten.
Iedereen is van harte welkom bij Kroko Multipunt. 

Roofvogels 

Zaterdag 8 februari a.s. organiseert de jeugdwerkgroep "Weer of geen Weer” van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” een middag over roofvogels. Arnold Lassche, coördinator van de werkgroep Roofvogels en uilen van deze vereniging komt deze middag wat vertellen en laten zien over roofvogels. Daarna is er nog een quiz/knutselactiviteit over roofvogels.

Plaats: Inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg 5 in Punthorst om 13.30 uur.
Voor leden is de toegang gratis, niet-leden betalen hier € 1,-- voor. Opgave is niet nodig.
Voor eventuele informatie:
h.vos@natuurbeschermingsvereniging.nl; tel. nr.: 0522-441858 of
m.vdberg@natuurbeschermingsvereniging.nl; tel. nr.: 0522-443224


Vogeltrek boven Falsterbo (Zuid-Zweden) en Öland 

Op maandag 3 februari 2014 wordt de maandelijkse ledencontactvergadering van Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.” gehouden. Aanvang is om 20.00 uur en de plaats is KroKo Multipunt, Heerenweg 42 te IJhorst.Na de vergadering en de daarop volgende pauze geeft Arnold Lassche, coördinator van de werkgroep Roofvogels en Uilen om ± 20.45 een lezing. Dit keer neemt Lassche ons mee naar Falsterbo, het zuidelijkste puntje van Zweden, en het Zweedse eiland Öland. Sinds 1986 bezoekt Lassche bijna jaarlijks Falsterbo om te genieten van het wonder van de vogeltrek, waarbij ook een aantal keren het in de Oostzee gelegen eiland Öland is bezocht.Ieder najaar wagen vele duizenden vogels hier de oversteek naar het Europese vasteland. Veel van deze vogels trekken via Europa door naar Afrika om daar te overwinteren.Al vele jaren wordt het aantal doortrekkende vogels op professionele wijze geteld.Lassche laat u genieten van prachtige beelden van deze vogeltrek, maar ook van het uitgestrekte landschap van de Zuid-Zweedse provincie Skåne en het eiland Öland.  Iedereen is weer welkom.