Activiteiten

De natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst en omstreken' is op een breed gebied werkzaam en tracht op alle mogelijke manieren een bijdrage te leveren aan het verbeteren van natuur en milieu. Enkele voorbeelden hiervan willen we op deze pagina onder de aandacht brengen.

1. Natuur en milieu educatie voor jong en oud door het verzorgen van lezingen, excursies, nestkastonderzoek en het uitgeven van het blad 'De Scharrelaar.

2. Meewerken aan natuurwetenschappelijk onderzoek door nestkastonderzoek, vogelringwerk en inventarisatieonderzoek van flora en fauna.

3. Het actief beschermen van plant en dier door het stichten van broedterreinen, het plaatsen van nestkasten en het creëren van nestgelegenheid voor uilen en roofvogels. Ook het monitoren van zeldzame planten en vlinders behoort hier bij.

4. Het kritisch volgen van de overheid door trachten invloed te krijgen op de planologische ontwikkelingen in de regio.

5. Het onderhouden van contacten met andere organisaties en overheidsinstanties.

6. Het voeren van acties voor het behoud van een gezond natuur- en leefmilieu.

Vindt u het interessant lid te worden? Klik dan hier voor het aanmeldingsformulier.