Planten


Lekker actief zijn op een vaste tijd in de buitenlucht. Dat doen de leden van de Plantenwerkgroep.
Dan trekken ze erop uit om hun kennis over planten te vergroten. Dat doen zij van april tot september wekelijks, meestal ’s morgens. En tevens van oktober tot april maandelijks en ook ’s morgens. Dan wordt genoteerd wat er nog c.q. al bloeit.
 
Voor het programma 2022 zie onderstaande link:
 


Jan Paasman, coördinator
tel. 0523-657371
e-mail: planten@nbvijs.nl Bomen dunnen en opruimactie op Dickninge

In het periodiek overleg met de rentmeester van Dickninge heeft het bestuur aangeboden het bos op Dickninge op te ruimen. Op zaterdagmorgen 15 november 2014 hebben 9 leden van de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. bomen uitgedund, het waren voornamelijk Noordse esdoorns. Tevens werden veel dode takken opgeruimd. Het zagen gebeurde door 2 personen met een kettingzaag. De overige 7 personen namen het opruimen voor hun rekening. De begroeiing was zo dicht geworden, dat er in het (vroege) voorjaar te weinig licht op de grond valt. Dat is met name niet goed voor de stinzenplanten. Dit zijn in dit geval de Holwortels en de sneeuwklokjes. Wij begonnen om 9.00 uur. Na een uurtje gewerkt te hebben, kregen we bezoek van Peter Nefkens van de Meppeler Courant. Hij interviewde verschillende personen en maakte foto’s van de groep. Maandag 17 november verscheen zijn artikel in de krant.
Juist toen dit klaar was bracht Jaap Padding koffie en thee. Dat smaakte ons bijzonder goed! Wij hebben het stuk tussen de achterste brede brug over de gracht tot het vijvertje, dat een verbinding heeft met de Reest, bijna klaar gekregen. In kleine groep wordt het stuk voltooid. Wij zijn verder gegaan tot ruim 12.00 uur, net toen het licht begon te regenen. Het is de bedoeling om hier volgend najaar mee verder te gaan. Wij zullen zien hoe de planten het volgend jaar het zullen doen. Misschien is het wel goed om op de bestaande open plek één of meer nieuwe eiken en/of beuken te planten. Anders bestaat de kans dat de open ruimte wordt overwoekerd voor bramen, zoals we op een andere plek kunnen zien. Op aanvraag van diverse terreinbeheerders, zoals bijvoorbeeld de stichting 'Het Drentse Landschap', stichting ‘Landschap Overijssel’ en Staatsbosbeheer, worden natuurterreinen geïnventariseerd.
 

Ook worden kilometerhokken ten behoeve van FLORON geïnventariseerd (districten Drenthe en West-Overijssel). Zie voor het werk van FLORON www.floron.nl.
 

Belangstellenden die ook graag hun kennis op plantengebied willen verhogen en er van houden lekker in de buitenlucht bezig te zijn, kunnen contact opnemen met:

J. Paasman
Iepenlaan 7
7707 BB Balkbrug
Tel.: 0523-657371

Het jaarverslag 2013:


Het jaarverslag 2015:


Het jaarverslag 2016:

 
Het jaarverslag 2017:

 
Het jaarverslag 2018:
 
 
Het jaarverslag 2020: