Nestkastonderzoek

Een grote groep leden van de natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst en omstreken houdt zich bezig met nestkastonderzoek.

In het voorjaar worden de opgehangen nestkasten op zaterdagmorgen gecontroleerd. Vaste groepen hebben hun eigen route en noteren welke nesten er in de diverse kasten zitten. Ook wordt bijgehouden hoe ver een nest is en hoeveel jongen of eieren er in zitten.
 
Met het nestkast- en ringonderzoek heeft de natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst de volgende doelstellingen:
  • Ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

  • Educatie.

  • Bevorderen van het inzicht in leefgewoonten van vogels.

  • Natuurbescherming

  • Onderzoek(broedbiologie)

Mezen, vliegenvangers, roodstaartjes, boomklevers, spechten en spreeuwen voeden zich met enorme hoeveelheden rupsen, poppen en insecten. Wanneer deze met gif worden bestreden, ontstaat er dus ook een groot gevaar voor deze vogels. Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst en omstreken maakt zich dan ook sterk voor Biologische insectenbestrijding.

Voor meer informatie over het nestkastonderzoek kunt u zich wenden tot:

Roel Dunnink
Tel.: 06-45710640
E-mail: nestkast@nbvijs.nl 


Het jaarverslag van 2013:

Nestkasten 2013.pdf


Het jaarverslag van 2014:

Jaarverslag Nestkastonderzoek 2014.pdf

Het jaarverslag van 2015:

Jaarverslag Werkgroep Nestkastonderzoek 2015.pdf

Het jaarverslag van 2016:

Jaarverslag Werkgroep Nestkastonderzoek 2016_1.pdf
 
Het jaarverslag van 2017:
 
Jaarverslag Werkgroep Nestkastonderzoek 2017.pdf

Bijlage 1 Jaarverslag nestkast 2017_1.pdf

Bijlage 2 Jaarverslag nestkast 2017.pdf
 
Het jaarverslag van 2018:
 
Jaarverslag Werkgroep Nestkastonderzoek 2018.pdf
 
Jaargegegevens Randgebied 2018.pdf
 
Jaargegevens Staatsbos 2018.pdf
 
 
Het jaarverslag van 2021:
 
Jaarverslag nestkastonderzoek 2021.pdf