Jeugdwerkgroep ´Weer of geen weer´

Voor de jeugd van 8 tot en met 18 jaar is er een speciale jeugdwerkgroep. Het belangrijkste doel van deze werkgroep is om de jeugd in genoemde leeftijd te interesseren voor de natuur in de directe omgeving.

Voor de jeugd van 14 jaar en ouder is er een aangepast programma, bijv. het herkennen van vogelgeluiden, helpen met het ringen van uilen etc. Ook zal de jeugd in deze leeftijdscategorie ingezet worden bij het begeleiden van de jongere jeugd.

De belangrijkste activiteiten van de Jeugdwerkgroep zijn het maken van excursies, nestkastcontroles in de boswachterij van half april tot begin juni en de doe-en kijkmiddagen van oktober t/m maart (nestkasten en voederhuisjes timmeren, lezing vlinders, roofvogels etc.). Deze middagen vinden meestal plaats in de inforuimte van Staatsbosbeheer aan de Vijverweg in Punthorst. Ook is de Jeugdwerkgroep altijd actief bij de heidezuiveringen en de schoonmaakdagen, die regelmatig plaatsvinden.

Op deze manier zijn er tal van mogelijkheden, waarop de jeugd zich in kan zetten voor het behoud van de flora en fauna in onze omgeving.

In het verenigingsblad "De Scharrelaar” en op deze website wordt telkens een agenda geplaatst met de komende activiteiten, zodat iedereen op de hoogte is van wat er komen gaat.

Lid worden van de Jeugdwerkgroep doe je niet alleen om bezig te zijn in de natuur, maar vooral ook om te beseffen dat we niet zonder de natuur kunnen leven.

Wanneer we de natuur goed onderhouden, krijgen we er heel veel voor terug.

Voor meer informatie over de Jeugdwerkgroep "Weer of geen weer” kunt u zich wenden tot:

Mw. H. Vos-Tuin
Lankhorsterweg 5a
7951 PM Staphorst
Tel. 0522-441858

E-mail: jeugd1@nbvijs.nl
 
E-mail: jeugd2@nbvijs.nl 
 
 
 
Verslagen activiteiten:
 
 
 

Jaarverslag van 2013:


Jaarverslag 2014:


Jaarverslag 2015:


Jaarverslag 2016:

 
Jaarverslag 2017:
 
 
Jaarverslag 2018: