Bijzondere leden

Ereleden

Ereleden zijn zij die, wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of het door de vereniging beoogde doel, door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, als zodanig zijn benoemd. Voor de benoeming tot erelid is een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist. 
Tot erelid van de vereniging zijn benoemd:
Bert Blaauw † (tevens ere-voorzitter)
Henk Luten 

Albert Spijkerman †Leden onderscheiden met "De Gouden Zwarte Mees”

Wegens buitengewone verdiensten jegens de vereniging of het door de vereniging beoogde doel,
kunnen leden, op voorstel van het bestuur, worden onderscheiden met de verenigingsonderscheiding "De Gouden Zwarte Mees”. De zwarte mees is in het verenigingslogo opgenomen en staat daarom symbool voor Natuurbeschermingsvereniging "IJhorst-Staphorst e.o.”. 
Leden die zich een groot aantal jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging, door bijvoorbeeld bestuurlijke werkzaamheden, gecombineerd met activiteiten binnen meerdere werkgroepen kunnen worden voorgedragen om "De Gouden Zwarte Mees” van de vereniging in ontvangst te mogen nemen.De volgende leden zijn onderscheiden met "De Gouden Zwarte Mees”:

Bert Blaauw †
Albert Dragt †
Henk Dunnink
Jan Paasman
Jan Vos
Willem de Weerd
Harry van Wijk
Berend Witte