Home

Welkom op de website van

Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.
 
Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o. (nbvijs) is sinds 1957 actief bezig de natuur te beschermen in de regio Staphorst-IJhorst. Door de diversiteit aan biotopen in dit gebied , komen er veel verschillende planten-, vogel- en vlindersoorten voor.
De ruim 800 leden zetten zich in voor het behoud en waar mogelijk verbetering van de natuur in de breedste zin van het woord.

Wilt u lid worden? U kunt via onderstaande link het aanmeldingsformulier downloaden:

Aanmeldingsformulier 2022.pdf
 

Het laatste nieuws:

Officiële opening Prachtlint Staphorst.

Op 24 september is de officiële opening gepland van het Prachtlint. De locatie: het terrein bij de Unit voor de Oekraïense vluchtelingen, aan de Staphorster Kerkweg. Het wordt een feestelijk evenement, met het planten van (fruit)struiken, zaaien van bloemenmengsels, spelletjes, natuurexcursies, live muziek, nestkasten timmeren, kraampjes met (biologische) streekproducten, een officiële opening door wethouder A. Mussche, en meer. Alle inwoners van de gemeente Staphorst worden van harte uitgenodigd.

Ook is het de bedoeling om de Oekraïners te betrekken bij de voorbereiding en uiteraard bij de dag zelf. Bijvoorbeeld door het maken en aanbieden van hapjes en drankjes uit hun geboorteland, of te helpen bij de spelletjes, etc.

Tijdens de gesprekken met beheerders en bewoners van de Unit kwam de vraag naar voren of er dan misschien ook een moestuin kon worden aangelegd bij de Unit? En bloemen worden gezaaid? Het team van Prachtlint Staphorst heeft die uitdaging aangenomen, en heeft de afgelopen weken groenteplanten opgekweekt en inheemse bloemzaden verzameld. En op maandag 25 juli is er een prachtige bloemrijke moestuin op het terrein aangelegd. Een echte win-win situatie. Voor de bewoners is het een mooie plek om naar te kijken, in te werken, en uit te oogsten. En alle bloei op de moestuin geeft een flinke impuls aan de biodiversiteit op het terrein.

Zo is er dus nu al een begin gemaakt met de aanleg van een kleurige en natuurrijke parel bij de Unit!

 

Juli-activiteiten: mooie bermen

Zie onderstaand document voor de toelichting. 

 

Indicatoren goede bermen.pdf

Vogels Ringen op 18 juni.

Vele vogels uit het Zwarte Dennenbos maken de meest bijzondere reizen, naar allerlei verre landen en afgelegen streken over de hele wereld. Om hier meer over te weten te komen worden vogels soms geringd. Zo kunnen ze gevolgd worden op hun trektochten, en kan ook veel andere informatie worden verzameld.

Meer weten over dat ringen? En het eens met eigen ogen zien? Wandel dan mee op zaterdag 18 juni. Onder leiding van Harry van Wijk, een van de gemachtigde 'ringers' van Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' wordt een nestkastroute gelopen. Wellicht is er onderweg een broedsel, bijvoorbeeld Bonte Vliegenvangers, dat ter plekke geringd kan worden.

De start is om 10.00 vanaf het Infocentrum van Staatbosbeheer aan de Vijverweg 5 te Punthorst.

 
Meet de waterkwaliteit
 
Zie de onderstaande link:
 
 
Jubileumexcursie Libellen in het Woldlakebos
11 juni 2022

Ga mee met een libellendeskundige van de Natuurbeschermingsvereniging IJhorst-Staphorst e.o. en ontdek de rijkdom aan libellen in het Woldlakebos op 11 juni.

In het Woldlakebos (onderdeel van Nationaal Park Weerribben-Wieden) is een ongekende hoeveelheid libellen te zien, zowel qua aantallen als soorten. Inmiddels zijn hier al meer dan 50 soorten libellen en juffers waargenomen, waaronder veel zeldzame en kritische zoals Gevlekte en Sierlijke witsnuitlibel, Gevlekte glanslibel en Noordse winterjuffer. Het is daarmee één van de libellenrijkste gebieden van Europa! Het gebied bestaat uit vochtige bossen, petgaten en moeras en is goed ontsloten middels wandelpaden.

We zullen zo’n 4 uur rond lopen in het gebied, als we weer terug zijn bij de auto sluiten we af bij de vogelkijkhut in Wetering-oost (naast het Woldlakebos), hier is ook vaak van alles te zien op het gebied van moerasvogels. Neem je eigen verrekijker, fototoestel, laarzen (de paden kunnen modderig zijn) en lunch/drinken mee.

Deelname is gratis, maar aanmelden vooraf is wel noodzakelijk. Geef hierbij ook aan met hoeveel personen jullie komen en hoeveel plekken er beschikbaar zijn in de auto, dan kunnen we zoveel als mogelijk carpoolen. We verzamelen om 9:00u op de markt in Staphorst (voor het gemeentehuis). Naar verwachting zijn we uiterlijk 16:00u weer terug in Staphorst.

Opgeven bij Martijn Bunskoek (werkgroep insecten NBVIJS) via insecten@nbvijs.nl

 Afbeelding invoegen
 
Jaarverslag nestkastonderzoek:
 
Het jaarverslag 2021 van NESTKAST (NEtwerk voor STudies aan nestKASTbroeders) kunt u raadplegen via onderstaande link:
 

Dauwtrappen met een ontbijtje!

Dauwtrappen is een oud gebruik, waarbij mensen op Hemelvaartsdag of op een  zondag in mei, vroeg in de ochtend, wandelen in de natuur en door bedauwde velden. Liefst op blote voeten! Want de dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben.

Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.' organiseert dit jaar een dauwtrapwandeling op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei. De start is om 06.30, aan de Evenboersweg 26 te Punthorst, vlak voor de brug. De wandeling voert langs kruidenrijke oevers van de Beentjesgraven, langs natuurgebieden, door waterbergingen, en door een zeer bijzondere 'Tiny Forest'.

De wandeling duurt ruim een uur, en wordt afgesloten met een ontbijtje op de boerderij.

Aanmelden is noodzakelijk, en kan via aanmelden@nbvijs.nl. Kom zo mogelijk per fiets, in verband met beperkte parkeerruimte. Meedoen is gratis, maar een vrije gift wordt zeker op prijs gesteld. 

Afbeelding invoegen

 

'Prachtlint Staphorst' ... samen werken aan een Groene(re) Gemeente!

Ter gelegenheid van haar 65-jarig bestaan start Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’ dit jaar met een nieuw project, het ‘Prachtlint Staphorst’. Dit is een initiatief om de Gemeente Staphorst en omgeving de komende jaren mooier, natuurlijker, en kleurrijker te maken.

Prachtlint Staphorst wordt een biodivers lint, dwars door de hele gemeente heen. Waar kleurige bloemen, bloeiende struiken, en vele bomen worden gezaaid en geplant. Waar rust en ruimte komt voor vogels, vlinders, zoogdiertjes, en vele insecten. Groene schoolpleinen, vergroenen van bedrijventerreinen, natuurvriendelijke oevers, vlinderidylles, groene speelweides, kleine voedselbossen, bloeiende akkerranden, tegels-eruit-planten-erin-akties, groene daken, kikker- en paddenvijvers, geveltuinen, het behoort allemaal tot de mogelijkheden binnen het ‘Prachtlint Staphorst’.

Op maandag 9 mei om 20.00 is de aftrap, in D’Olde Skoele in Rouveen. Mevr. E. van Drimmelen en mevr. L. Remmelts, beleidsmedewerkers Groen van Gemeente Staphorst, geven eerst een beeld van de huidige biodiversiteitsplannen van de gemeente. En daarna wordt met alle aanwezigen dan de basis gelegd voor het ‘Prachtlint Staphorst’.

 

Nieuwsgierig? Kom langs! Jong en oud is welkom, en de toegang is gratis voor leden en niet-leden.  

Afbeelding invoegen

 

Programma Plantenwerkgroep:

Programma Plantenwerkgroep 2022.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan:    Alle lijsttrekkers politieke partijen Staphorst

Van:    Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.'

Betreft: Vraag voor politiek debat op 11 maart 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’ op 7 maart j.l. hebben veel leden hun grote zorg uitgesproken over de laatste bezuinigingsmaatregel van de gemeente Staphorst, namelijk het verwijderen van allerlei biodiverse bermen en plantsoenen, om die te vervangen door gras, zijnde goedkoper in onderhoud. Ook elders verdwijnen steeds weer heggen, bomen, bermen en andere natuurlijke landschapselementen. Er is grote zorg dat dit de komende zomer al aanzienlijke schade oplevert aan de populaties van insecten, kleine zoogdieren, vogels, en al het overige wild. 

Lees verder via deze link:

Politiek debat biodiversiteit.pdf

  
 

 
 
Jubileumboek "Van heidezuiveraar tot vogelaar"in de aanbieding.
Per stuk € 10,--  

Klik hier voor het bestelformulier.