Home

Welkom op de website van

Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.
 
Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o. (nbvijs) is sinds 1957 actief bezig de natuur te beschermen in de regio Staphorst-IJhorst. Door de diversiteit aan biotopen in dit gebied , komen er veel verschillende planten-, vogel- en vlindersoorten voor.
De ruim 800 leden zetten zich in voor het behoud en waar mogelijk verbetering van de natuur in de breedste zin van het woord.

Wilt u lid worden? U kunt via onderstaande link het aanmeldingsformulier downloaden:

Aanmeldingsformulier 2021.pdf
 

Het laatste nieuws:
 
Welke vogel in welk nestkastje?

Zaterdag 14 mei organiseert Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’ een wandeling met als thema ‘Nestkasten’. Je ziet de nestkasten overal in het bos hangen, sommige zitten hoog, andere laag, de één met gaas ervoor, de ander heeft weer een andere constructie, of een andere opening. Welke vogel zit in welke nestkast? Wat kun je doen om de vogels erin te beschermen tegen bijvoorbeeld boommarters?

Tijdens deze wandeling, van ongeveer anderhalf uur, vertelt Roel Dunnink van werkgroep ‘Nestkastonderzoek’ alles wat je weten wilt over de nestkasten en hun bewoners. Ook worden er verschillende nestkasten bekeken. Na de wandeling is er koffie en thee, en gelegenheid tot napraten en vragen stellen.

De start is om 10.00, vanaf het Infocentrum aan de Vijverweg in Punthorst. Leden gratis, niet-leden 2 euro. Aanmelden is niet verplicht maar wordt wel op prijs gesteld, via aanmelden@nbvijs.nl

Afbeelding invoegen


'Prachtlint Staphorst' ... samen werken aan een Groene(re) Gemeente!

Ter gelegenheid van haar 65-jarig bestaan start Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’ dit jaar met een nieuw project, het ‘Prachtlint Staphorst’. Dit is een initiatief om de Gemeente Staphorst en omgeving de komende jaren mooier, natuurlijker, en kleurrijker te maken.

Prachtlint Staphorst wordt een biodivers lint, dwars door de hele gemeente heen. Waar kleurige bloemen, bloeiende struiken, en vele bomen worden gezaaid en geplant. Waar rust en ruimte komt voor vogels, vlinders, zoogdiertjes, en vele insecten. Groene schoolpleinen, vergroenen van bedrijventerreinen, natuurvriendelijke oevers, vlinderidylles, groene speelweides, kleine voedselbossen, bloeiende akkerranden, tegels-eruit-planten-erin-akties, groene daken, kikker- en paddenvijvers, geveltuinen, het behoort allemaal tot de mogelijkheden binnen het ‘Prachtlint Staphorst’.

Op maandag 9 mei om 20.00 is de aftrap, in D’Olde Skoele in Rouveen. Mevr. E. van Drimmelen en mevr. L. Remmelts, beleidsmedewerkers Groen van Gemeente Staphorst, geven eerst een beeld van de huidige biodiversiteitsplannen van de gemeente. En daarna wordt met alle aanwezigen dan de basis gelegd voor het ‘Prachtlint Staphorst’.

 

Nieuwsgierig? Kom langs! Jong en oud is welkom, en de toegang is gratis voor leden en niet-leden.  

Afbeelding invoegen

 

Programma Plantenwerkgroep:

Programma Plantenwerkgroep 2022.pdf

 

Jubileumexcursie

Libellen in het Woldlakebos – 11 juni 2022

Op deze dag neem ik jullie mee naar het libelleneldorado van Nederland: het Woldlakebos in de Weerribben. Hier kan je veel bijzondere soorten zien zoals Gevlekte witsnuitlibel, Sierlijke witsnuitlibel, Gevlekte glanslibel en Noordse winterjuffer. Glassnijder, Bruine korenbout, Smaragdlibel, Viervlek en Variabele waterjuffer vliegen hier in ongekende aantallen. Daarnaast is er ook altijd kans om leuke vlinders, vogels en plantjes tegen te komen. We sluiten de dag af bij de uitkijktoren van Wetering-Oost, hier zijn veel bijzondere vogels te zien.

Verrekijker en camera mee! Ook kan het handig zijn waterdicht schoeisel/laarzen mee te nemen (het kan nat zijn), ook broodjes en drinken graag zelf verzorgen.

Aanmelding vooraf noodzakelijk via insecten@nbvijs.nl of 06-46156707

Hopelijk tot dan!

Martijn Bunskoek (coördinator insectenwerkgroep)

 Afbeelding invoegen
 
 


 

En de naam is … Prachtlint Staphorst.

 

Afbeelding invoegen

 

Eén van de activiteiten tijdens dit jubileumjaar van Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’, is om een start te maken met een groen lint, dwars door de hele Gemeente Staphorst. Dat lint gaat bestaan uit (bestaande en nieuwe) biodiverse landschapselementen zoals bermen, bosjes, zandwegen, percelen, oevers, en meer. Je moet daarbij denken aan het bij- en vlindervriendelijk inrichten van percelen, bermen inzaaien met bloemrijke kruiden, aanplanten van inheemse struiken en bomen, aanleggen ecologische slootoevers, tegels vervangen door groen, vogelvriendelijke hout- en takkenrillen aanleggen, en vele andere groene en duurzame initiatieven.

Mooie plannen. Maar er miste nog een naam! Op de Algemene Ledenvergadering op 7 maart j.l. is er daarom over een naam gestemd. De jubileumcommissie had een aantal namen voorgesteld. Ook kwamen er vanuit de leden nieuwe namen naar voren. Er werd gestemd, de stemmen zijn geteld, en de namen met de meeste stemmen waren ‘Groene Verbinding’ (6) en ‘Prachtlint Staphorst’ (6). Omdat de stemmen hier staakten, heeft het lot beslist tussen deze twee, en daaruit kwam de naam ‘Prachtlint Staphorst’. Dit wordt dus de nieuwe naam, gekozen door de leden.

 

Met hartelijk dank aan iedereen die meegedacht en meegestemd heeft,

Jubileumcommissie NBVIJS


--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aan:    Alle lijsttrekkers politieke partijen Staphorst

Van:    Natuurbeschermingsvereniging 'IJhorst-Staphorst e.o.'

Betreft: Vraag voor politiek debat op 11 maart 2022

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’ op 7 maart j.l. hebben veel leden hun grote zorg uitgesproken over de laatste bezuinigingsmaatregel van de gemeente Staphorst, namelijk het verwijderen van allerlei biodiverse bermen en plantsoenen, om die te vervangen door gras, zijnde goedkoper in onderhoud. Ook elders verdwijnen steeds weer heggen, bomen, bermen en andere natuurlijke landschapselementen. Er is grote zorg dat dit de komende zomer al aanzienlijke schade oplevert aan de populaties van insecten, kleine zoogdieren, vogels, en al het overige wild. 

Lees verder via deze link:

Politiek debat biodiversiteit.pdf

  
 

 
 
Jubileumboek "Van heidezuiveraar tot vogelaar"in de aanbieding.
Per stuk € 10,--  

Klik hier voor het bestelformulier.