Prachtlint Staphorst

Officiële opening Prachtlint Staphorst.

Op 24 september is de officiële opening gepland van het Prachtlint. De locatie: het terrein bij de Unit voor de Oekraïense vluchtelingen, aan de Staphorster Kerkweg. Het wordt een feestelijk evenement, met het planten van (fruit)struiken, zaaien van bloemenmengsels, spelletjes, natuurexcursies, live muziek, nestkasten timmeren, kraampjes met (biologische) streekproducten, een officiële opening door wethouder A. Mussche, en meer. Alle inwoners van de gemeente Staphorst worden van harte uitgenodigd.

Ook is het de bedoeling om de Oekraïners te betrekken bij de voorbereiding en uiteraard bij de dag zelf. Bijvoorbeeld door het maken en aanbieden van hapjes en drankjes uit hun geboorteland, of te helpen bij de spelletjes, etc.

Tijdens de gesprekken met beheerders en bewoners van de Unit kwam de vraag naar voren of er dan misschien ook een moestuin kon worden aangelegd bij de Unit? En bloemen worden gezaaid? Het team van Prachtlint Staphorst heeft die uitdaging aangenomen, en heeft de afgelopen weken groenteplanten opgekweekt en inheemse bloemzaden verzameld. En op maandag 25 juli is er een prachtige bloemrijke moestuin op het terrein aangelegd. Een echte win-win situatie. Voor de bewoners is het een mooie plek om naar te kijken, in te werken, en uit te oogsten. En alle bloei op de moestuin geeft een flinke impuls aan de biodiversiteit op het terrein.

Zo is er dus nu al een begin gemaakt met de aanleg van een kleurige en natuurrijke parel bij de Unit!

 Afbeelding invoegen

Start Prachtlint Staphorst op 9 mei!

Op 9 mei is er een NBVIJS bijeenkomst in D’Olde Skoele in Rouveen. Het thema voor deze avond is ‘Prachtlint Staphorst’. De bedoeling is dat daar op deze avond de allereerste basis voor wordt gelegd.

Het Prachtlint is een initiatief van onze vereniging, ter gelegenheid van het 65e jubileumjaar. Het is de bedoeling dat dit Prachtlint een route wordt dwars door de hele gemeente Staphorst, inclusief alle vier dorpskernen, en een aaneenschakeling wordt van allerlei mooie natuurrijke plekken met veel biodiversiteit. Op deze plekken, de groene ‘parels’, is rust en ruimte voor vogels, insecten, zoogdiertjes, en kunnen inheemse kruiden, bomen en planten ongestoord groeien en bloeien. Ook zijn er blauwe ‘parels’, dat zijn natuurplekken in en rondom water.

De avond start met een inleiding en een korte uitleg van wat je allemaal kunt vinden in een Prachtlint. Bosjes, houtwallen, bloeiende bermen, natuurrijke oevers, groene daken en pleinen, ruige en wilde terreinen, veel fruit- en andere bloeiende bomen en struiken, vlinder- en bijen-idylles, groene accenten op bedrijfsterreinen, takkenrillen, bloeiende hagen, voedselbosjes, en nog veel meer.

Vervolgens is het woord aan Erika van Drimmelen en Liane Remmelts, beleidsmedewerkers ‘Groen’ van de Gemeente Staphorst. Zij geven een overzicht van hoe hun afdeling op allerlei manieren rekening houdt met biodiversiteit, en dit wil versterken. Zo wordt de Eikenprocessierups zoveel mogelijk bestreden met bacteriën, en door het aantrekken van natuurlijke vijanden. En ook is het maaien van de bermen (op plekken waar de verkeersveiligheid dat toelaat) steeds meer gericht op in stand houden van natuurwaarden. En worden er veel inheemse soorten ingezaaid, en waar mogelijk ook bloeiende heesters aangeplant, in bermen.

Na de pauze worden op drie tafels grote kaarten uitgerold. Alle aanwezigen kunnen hierop hun ideeën kwijt voor het Prachtlint. Heb je een idee voor een Groene of Blauwe parel? Je mag het intekenen op een van de kaarten. Ook de huidige situatie, van wat er al IS, aan mooie natuur, wordt op een van de kaarten ingetekend.

 

Na een uur zijn er door de ruim dertig aanwezigen zo'n 80 parels verzameld op de drie kaarten. Een mooie oogst, voor een uurtje samen nadenken! En een hele mooie start voor het Prachtlint. De jubileumcommissie gaat met de kaarten en alle ideeën nu verder aan het werk, en iedereen wordt op de hoogte gehouden via een nieuwsbrief, over de volgende stappen. Eén datum kan alvast in de agenda. De eerste ‘schop in de grond’ voor het Prachtlint, de officiële opening, vindt plaats op zaterdag 24 september. Iedereen is daarbij van harte welkom, om bijvoorbeeld ook een boompje te planten!

 

'Prachtlint Staphorst' ... samen werken aan een Groene(re) Gemeente!

Ter gelegenheid van haar 65-jarig bestaan start Natuurbeschermingsvereniging ‘IJhorst-Staphorst e.o.’ dit jaar met een nieuw project, het ‘Prachtlint Staphorst’. Dit is een initiatief om de Gemeente Staphorst en omgeving de komende jaren mooier, natuurlijker, en kleurrijker te maken.

Prachtlint Staphorst wordt een biodivers lint, dwars door de hele gemeente heen. Waar kleurige bloemen, bloeiende struiken, en vele bomen worden gezaaid en geplant. Waar rust en ruimte komt voor vogels, vlinders, zoogdiertjes, en vele insecten. Groene schoolpleinen, vergroenen van bedrijventerreinen, natuurvriendelijke oevers, vlinderidylles, groene speelweides, kleine voedselbossen, bloeiende akkerranden, tegels-eruit-planten-erin-akties, groene daken, kikker- en paddenvijvers, geveltuinen, het behoort allemaal tot de mogelijkheden binnen het ‘Prachtlint Staphorst’.

Op maandag 9 mei om 20.00 is de aftrap, in D’Olde Skoele in Rouveen. Mevr. E. van Drimmelen en mevr. L. Remmelts, beleidsmedewerkers Groen van Gemeente Staphorst, geven eerst een beeld van de huidige biodiversiteitsplannen van de gemeente. En daarna wordt met alle aanwezigen dan de basis gelegd voor het ‘Prachtlint Staphorst’.

Nieuwsgierig? Kom langs! Jong en oud is welkom, en de toegang is gratis voor leden en niet-leden.