Links

Op internet zijn al vele leuke en interessante sites te vinden die iets met de natuur te maken hebben. Op deze site noemen we er al enkele. Er zijn er uiteraard nog veel meer. We houden ons aanbevolen.

Weet u ook een leuke site? Mail het de webmaster.
  
De nieuwsberichten van onze vereniging op de website van Staphorst Nieuws:

http://staphorst.nieuws.nl/dossier/natuurbescherming/  
  
Rabobank Staphorst-Rouveen
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/meppel-staphorst-steenwijkerland/
De website van natuurwerkgroep De Reest http://www.nwgdereest.nl/
Een informatieve site over een uniek beekdal. http://www.hetreestdal.nl/
De site van Natuurmonumenten http://www.natuurmonumenten.nl/
Een site over de waddenzee http://www.waddenzee.nl/
Het maandblad Grasduinen http://www.grasduinen.nl/
Natuurvereniging 'De Noordwesthoek' www.knnv.nl/noordwesthoek
Vogelwacht Uffelte http://www.vogelwachtuffelte.nl/
De site voor al uw waarnemingen http://www.waarneming.nl/
Vogels kijken? Ga naar: http://www.birdpix.nl/
De website met informatie over 266 Nederlandse vogelsoorten uit 55 verschillende families. http://www.vogelvisie.nl/
Fauna Onderzoek Reestdal www.reestdal.tk
Stichting Landschap Overijssel www.landschapoverijssel.nl
Stichting Het Drentse Landschap www.drentslandschap.nl
Stichting Floristisch Onderzoek Nederland (onderzoek wilde planten) www.floron.nl
Stichting Vogelonderzoek Nederland (onderzoek wilde vogels) www.sovon.nl

Site onderzoek gevolgen klimaatverandering voor vogels, planten, zoogdieren enz.

www.natuurkalender.nl
De site van Staatsbosbeheer www.staatsbosbeheer.nl
De site van Vroege Vogels, het bekende natuuurprogramma van de Vara. http://www.vroegevogels.vara.nl/
De site van de Stichting "Vrienden van de Oldematen". http://www.veldschuur.net/
IVN Vecht en plassengebied www.ivnvechtplassen.org
Vogelbescherming Nederland www.vogelsendewet.nl
Natuurvereniging Zuidwolde 
www.natuurverenigingzuidwolde.nl
Vlinderommetje www.vlinderommetje.nl