Dagvlinders en libellen

De werkgroep 'Dagvlinders en libellen' probeert inzicht te krijgen in welke mate dagvlinders voorkomen in de omgeving. Ook helpen ze mee bij het stimuleren van de ontwikkeling van de vlinderpopulaties.

Voor de werkgroep is het belangrijk te onderzoeken welke relatie er bestaat tussen de populatie van de vlinders, de aanwezige vegetatie en de andere diersoorten die in het gebied aanwezig zijn.

De werkgroepleden inventariseren dagvlinders en monitoren zo voor de 'Atlas van Nederlandse dagvlinders'.

Voor meer informatie over de werkgroep Dagvlinders en libellen kunt u zich wenden tot:
Michiel Poolman
Rozenlaan 18
7954 EM  Rouveen
Tel. 06-30944487

E-mail: vlinders@nbvijs.nl